Javna nabava

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

Registar ugovora

Popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

NAZIV SUBJEKTA ADRESA OIB
OPG – Davorka Franić Nova cesta 1, 10000 Zagreb 97049573800
BPEL d.o.o. Makančeva 11, 10000 Zagreb

27370788996

Aerocom Adria d.o.o. Janka Polića Kamova 74, 51000 Rijeka

14786834704

Tetrao primus d.o.o. Nikole Jurišića 2a, 10000 Zagreb

76122747602

Naše voće d.o.o.  Nikole Jurišića 2a, 10000 Zagreb

96115198364

Zelena punta resort d.o.o.  Nikole Jurišića 2a, 10000 Zagreb

09731956958

Properties inventive design d.o.o.  Nikole Jurišića 2a, 10000 Zagreb

14937489808