Javna nabava – Voditelj projekta

Dana 26.11.2018. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Voditelja projekta.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2018/S 0F2-0032893
Naslov: Voditelj projekta
Vrsta ugovora: Pružanje usluga
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 1.800.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 24.12.2018. do 10:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.