Javna nabava – Terenski automobil/pokretni laboratorij (2014.)

Dana 30.01.2014. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave terenskog automobila – pokretnog laboratorija.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2014/S 002-0004337
Naslov: Terenski automobil – pokretni laboratorij
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 300.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 18.02.2014. do 11:00 sati na adresu naručitelja
Elektronička dostava ponuda: NE

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.