Javna nabava – Oprema za provođenje kemijsko-fizikalnih analiza

Dana 10.12.2020. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Informatičke opreme u sklopu projekta KK.01.1.1.02.0007.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2020/S 0F2-0044322
Naslov: Oprema za provođenje kemijsko-fizikalnih analiza
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 26.278.360,79 kn
Rok za dostavu ponuda: 14.1.2021. do 13:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.