Javna nabava – Plinski kromatograf MS-MS državna mreža (2014.)

Dana 4.11.2014. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave sekvencijalnog sakupljača LČ – državna mreža.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2014/S 002-0057743
Naziv: Plinski kromatograf – MS – MS – državna mreža
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 1.200.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 08.01.2015. do 10:00 sati na adresu naručitelja
Elektronička dostava ponuda: NE

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.