Uređaj za testiranje laboratorijskih životinja – nadogradnja sustava za pletizmografiju

Dana 31. 5. 2023. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Uređaja za testiranje laboratorijskih životinja – nadogradnje sustava za pletizmografiju u sklopu projekta EDIAQI.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2023/S 0F2-0023304
Naslov: Uređaj za testiranje laboratorijskih životinja – nadogradnja sustava za pletizmografiju
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 110.000,00 EUR
Rok za dostavu ponuda: 21. 6. 2023. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN