Javna nabava – Set laboratorijske digitalne elektroničke opreme za kontrolirano stvaranje istraživačkih EM polja

Dana 09.02.2015. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave opskrbe prirodnim plinom.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2015/S 002-0005086
Naslov: Set laboratorijske digitalne elektroničke opreme za kontrolirano stvaranje istraživačkog EM polja
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 900.236,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 27.02.2015. do 11:00 sati na adresu naručitelja
Elektronička dostava ponuda: NE

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.