Institut

Institut je osnovan 27. prosinca 1947. godine odlukom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti – JAZU (od 1992. godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HAZU). Tijekom 1948. godine provedene su sve pripreme za rad Instituta, a godinu dana kasnije službeno je zaživjela znanstvenoistraživačka djelatnost ustanove pod imenom Institut za higijenu rada.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) izrazito je multidisciplinarna znanstvena ustanova u kojoj se istražuju mehanizmi djelovanja različitih štetnih kemijskih i fizikalnih čimbenika i načina života na zdravlje i okoliš. Institut ima vodeću ulogu u Hrvatskoj u istraživanjima na području opće i molekularne toksikologije te alergotoksikologije, zaštite od kemijskog oružja i radiološke zaštite, radiokontaminacije okoliša, kakvoće zraka, raspodjele metala i specifičnih anorganskih i organskih onečišćenja u okolišu i izloženosti ljudi tim onečišćenjima. Također se istražuju različiti aspekti psihogenih faktora na zdravlje. U provođenju znanstvenih istraživanja i stručne djelatnosti Institut prepoznaje značaj osiguranja najviših standarda kvalitete u znanosti i stručnoj djelatnosti. Kontinuirano se ulaže u usavršavanje znanstvenih i stručnih kadrova, održavanje i osuvremenjivanje opreme, održavanje prostora te periodičnu međunarodnu interkomparaciju metoda i njihovu akreditaciju.

Kadrovsku strukturu Instituta danas čini oko 160 zaposlenika od čega je otprilike tri četvrtine zaposleno na realizaciji trajne znanstvenoistraživačke djelatnosti, a ostali na poslovima iz stručne djelatnosti Instituta i u pratećim službama.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Instituta na nacionalnoj razini odvija se u okviru realizacije projekata ugovorenih s Hrvatskom zakladom za znanost. Na međunarodnoj razini Institut znanstveno djeluje u okviru projekata ugovorenih s Europskom komisijom, Nacionalnim institutima za zdravlje SAD-a, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Međunarodnom agencijom za atomsku energiju te većem broju bilateralnih projekata s institucijama iz više zemalja. Institut raspisuje i provodi i vlastite interne znanstvene projekte.

U okviru stručne djelatnosti Institut jednako tako ugovorno surađuje s više desetaka pravnih subjekata iz gospodarstva, državne uprave i lokalne samouprave.

Nastavnu djelatnost znanstvenici Instituta realiziraju kroz izvođenje dodiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Mostaru i Sveučilištu Sjever. Uključen je i u provođenje dijela specijalizacije za doktora medicine iz medicine rada i sporta te kliničke farmakologije.

Institut također kontinuirano sudjeluje u organizaciji domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih skupova, radionica i edukacijskih tečajeva. Izdavač je znanstvenog  časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju.