Javna nabava – Tehnički i plemeniti plinovi

Dana 27. 4. 2022. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Tehničkih i plemenitih plinova.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2022/S 0F2-0017572
Naslov: Tehnički i plemeniti plinovi
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 380.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 18. 5. 2022. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.