Javna nabava – Usluga projektiranja i projektantskog nadzora za konstrukcijsku obnovu sjeverne zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

Dana 22.4.2022. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave usluge projektiranja i projektantskog nadzora za konstrukcijsku obnovu sjeverne zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u sklopu projekta FSEU.2021.MZO.071.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2022/ 0BP-01230
Naslov: Usluga projektiranja i projektantskog nadzora za konstrukcijsku obnovu sjeverne zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
Vrsta ugovora: Pružanje usluga
Vrsta postupka: Postupak jednostavne nabave
Procijenjena vrijednost: 760.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 4.5.2022. do 13:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.