Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.
Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje:

pisanim putem na adresu:
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Ksaverska cesta 2
10 000 Zagreb

putem elektroničke pošte:
info@imi.hr

telefonom na broj:
01/4682 504

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03, 144/10 i 77/11) koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 38/11.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina isplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

 • Službenik za informiranje temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama:
  Spomenka Stankić Herman, dipl. iur.
  M info@imi.hr
  T 01/4682 504
 • zamjenik Službenika za informiranje:
  Makso Herman, mag. philol. angl. et soc.
  M info@imi.hr
  T 01/4682 521

POLITIKA PRIVATNOSTI(obavijesti putem e-pošte, IMI cookie policy, zaštita osobnih podataka)

Zakonodavni okvir

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Za 2022. godinu:

Za 2019. godinu:

Za 2018. godinu:

Vezani dokumenti