Istraživanje

Od osnivanja do danas, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada zadržao je multidisciplinarni pristup istraživanju.

Istraživački rad

Znanstvenici Instituta svoje su područje interesa usmjerili na istraživanje i proučavanje fizičkih i biotičkih uvjeta rada, na probleme higijene i ljudskog zdravlja, te na širenje znanja o higijeni rada. Također, znanstvena djelatnost Instituta obuhvaća istraživanje onečišćenja i radioaktivnosti u okolišu.