Javna nabava – Sustav za kemijsko oslikavanje čestica mikroplastike infracrvenom spektroskopijom

Dana 18.5.2021. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Sustava za kemijsko oslikavanje čestica mikroplastike infracrvenom spektroskopijom.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2021/S 0F2-0024366
Naslov: Sustav za kemijsko oslikavanje čestica mikroplastike infracrvenom spektroskopijom
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 1.728.875,52 kn
Rok za dostavu ponuda: 2.8.2021. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.