Misija i vizija

IMI kao vrhunska znanstvenoistraživačka ustanova u središnjoj i jugoistočnoj Europi koja pomiče granice otkrića o utjecaju antropogenih čimbenika na zdravlje i okoliš te predstavlja standard i mjerilo akademske profesionalnosti i kvalitete u području svoje djelatnosti.

Vizija

Primjenom i razvojem inovativnih multidisciplinarnih istraživanja služiti unapređenju zdravlja ljudi i zaštiti okoliša Republike Hrvatske putem:

 • ustrajanja na visokim mjerilima znanstvene izvrsnosti;
 • stvaranja novih vrijednosti u znanosti;
 • osiguravanja prijenosa stečenih znanja na širu društvenu zajednicu;
 • ostvarivanja dodanih vrijednosti u gospodarstvu kroz istraživanje i razvoj;
 • obrazovanja budućih lidera u području temeljnih i primijenjenih znanosti;
 • okruženja koje podržava različitosti, društvenu uključenost, kritičko razmišljanje i kreativnost.

Viziju želimo ostvariti:

 • provođenjem znanstvenih istraživanja koja imaju za cilj opisati mehanizme interakcije čimbenika okoliša s biološkim sustavima od razine molekule do čitavog organizma;
 • realizacijom poslova iz znanstvene i stručne djelatnosti nadzora i kategorizacije radnog i životnog okoliša, što podrazumijeva utvrđivanje i praćenje opterećenosti okoliša i namirnica kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima;
 • procjenom rizika čimbenika okoliša po zdravlje koja je utemeljena na rezultatima znanstvenih istraživanja;
 • obavljanjem poslova iz djelatnosti medicine rada;
 • uključivanjem u obrazovanje u cijeloj obrazovnoj vertikali;
 • pružanjem potpore tijelima Državne uprave u donošenju i provođenju propisa RH iz područja zaštite okoliša, zdravlja, zaštite na radu, te zaštite od zračenja, ali i njihovom kontinuiranom usklađivanju sa zahtjevima održivog razvoja i cirkularne ekonomije;
 • suradnjom s gospodarstvom na primijenjenim istraživanjima s ciljem stvaranja novih vrijednosti;
 • doprinosom cjelokupnom fondu znanja iz područja nadzora (monitoringa) okoliša na globalnoj razini;
 • stalnom brigom o razvoju ljudskih potencijala na Institutu;
 • izdavačkom djelatnosti Arhiva za higijenu rada i toksikologiju; službenog glasila Hrvatskog toksikološkog društva, Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, Slovenskog toksikološkog društva, Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka i Hrvatskog društva za medicinu rada.

Slijedom gore navedenog Institut će svojim djelovanjem osigurati mjesto stožerne znanstvene, stručne i obrazovne institucije od nezaobilaznog nacionalnog interesa na dobrobit Republike Hrvatske.