Javna nabava – Tehnički i plemeniti plinovi

Dana 13.5.2019. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Tehničkih i plemenitih plinova.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2019/S 0F2-0019639
Naslov: Tehnički i plemeniti plinovi
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 360.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 3.6.2019. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA