Društva

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada i njegovi zaposlenici aktivno potpomažu djelovanje i sudjeluju u radu znanstvenih i stručnih društava, a nekolicini je IMI i sjedište.

Društva sa sjedištem pri IMI-ju:


Ostale organizacije: