Javna nabava – Istraživačka oprema u području radiobiologije i zaštite od zračenja

Dana 18.5.2021. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Istraživačke opreme u području radiobiologije i zaštite od zračenja u sklopu projekta KK.01.1.1.02.0007.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2021/S 0F2-0019654
Naslov: Istraživačka oprema u području radiobiologije i zaštite od zračenja
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 21.600.479,91 kn
Rok za dostavu ponuda: 18.6.2021. do 13:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.