Javna nabava – Opskrba prirodnim plinom (2015.)

Dana 15.06.2015. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave opskrbe prirodnim plinom.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2015/S 002-0022850
Naslov: Opskrba prirodnim plinom
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 260.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 03.07.2015. do 10:00 sati na adresu naručitelja
Elektronička dostava ponuda: NE

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.