Javna nabava – Sekvencijalni sakupljač LČ – državna mreža (2014.)

Dana 4.11.2014. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave sekvencijalnog sakupljača LČ – državna mreža.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2014/S 002-0050567
Naslov: Sekvencijalni sakupljač LČ – državna mreža
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 440.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 26.11.2014. do 10:00 sati na adresu naručitelja
Elektronička dostava ponuda: NE

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.