Nastava

Djelatnici Instituta uključeni su u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu uglavnom u sklopu Sveučilišta u Zagrebu, a suradnja s visokim učilištima odvija se i kroz mentorstvo studentskih radova, izvođenje studentskih vježbi te obavljanje stručne prakse studenata u laboratorijima Instituta. U tu svrhu sklapaju se ugovori o znanstvenoj i nastavnoj suradnji.

Postoje i drugi oblici suradnje s fakultetima za koje se ne sklapaju ugovori o suradnji. To uključuje rad u stručnim povjerenstvima za ocjenu tema i obranu kvalifikacijskih radova te rad u povjerenstvima za izbore u znanstvena i/ili nastavno znanstvena zvanja.

Institut je ovlašten za provođenje specijalizacije u području medicine rada za liječnike.