Izdavaštvo

Jedan od četiri stupa aktivnosti Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada jest izdavaštvo. Među publikacijama kojima je Institut nakladnik – što redovito, a što kada to pojedina prigoda nalaže – posebno se ističe naš Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, znanstveni časopis sa sedamdesetogodišnjom tradicijom redovnog izlaženja.