Prethodno savjetovanje za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti “Oprema za provođenje kemijsko-fizikalnih analiza”

1. savjetovanje: Dokumentaciju za sudjelovanje u postupku prethodnog savjetovanja (traje do 15. rujna 2020.) možete preuzeti u nastavku:

2. savjetovanje: Dokumentaciju za sudjelovanje u postupku prethodnog savjetovanja (traje do 18. listopada 2020.) možete preuzeti u nastavku: