Javna nabava – Oprema za mjernu postaju MFC jedinica SO2 NO CO u 2 točke i nul generator

Dana 8.11.2019. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Sekvencijalnog sakupljača čestica s hladilom.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2019/S 0F2-0044256
Naslov: Oprema za mjernu postaju MFC jedinica SO2 NO CO u 2 točke i nul generator
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 280.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 28.11.2019. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.