Javna nabava – Stručni nadzor

Dana 10.6.2019. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Stručnog nadzora u sklopu projekta KK.01.1.1.02.0007.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2019/S 0F2-0023595
Naslov: Stručni nadzor
Vrsta ugovora: Pružanje usluga
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 2.204.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 12.7.2019. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.