IMImobil

Početna

Program IMImobil krenuo je 2019. kao zamjenski format manifestacije Dani otvorenih vrata Instituta (DOV IMI) koju nismo mogli održavati u razdoblju 2019. – 2022. zbog provedbe infrastrukturnog projekta dogradnje, obnove i opremanja zgrada IMI-ja (ReC-IMI). U tom smo razdoblju komunikaciju s društvom nastavili kroz organizirana gostovanja naših znanstvenika na poziv vrtića, škola, udruga, fakulteta i drugih organizacija zainteresiranih za znanstvene novosti “iz prve ruke”.

IMImobil je program popularizacije znanosti Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada prvenstveno namijenjen prirodoslovnom obrazovanju djece i učenika razredne nastave te stručnom usavršavanju nastavnika kemije i biologije. No, dobrodošlo je i sudjelovanje ostale zainteresirane publike! Program uključuje organizaciju i provedbu gostovanja IMI-jevih znanstvenika s predavanjima i istraživačkim radionicama u ustanovama i udrugama iz različitih hrvatskih županija te se održava bez naknade za sudionike.

Program IMImobil svake se godine razlikuje budući da se gostovanja dogovaraju na poziv domaćina, koji predlaže ili odabire temu aktivnosti iz ponuđenih prijedloga prema interesu ciljne skupine. Svaka se aktivnost sadržajem, izvedbom i trajanjem prilagođava razumijevanju i potrebama publike. Predavanja mogu trajati 20 do 45 minuta, a radionice 60 do 90 minuta. Radionice uključuju demonstracijske pokuse, pokuse za pojedinačno i grupno izvođenje, interaktivne priče, debate, kvizove, nagradne igre…

Cilj je takvih gostovanja što većem broju djece i učenika prezentirati odabrani sadržaj kao istraživački rad u kojem se potiče aktivna uloga sudionika u stjecanju novog znanja. Time nastojimo podržati provedbu nacionalne obrazovne politike razvoja istraživački usmjerene nastave prirodoslovnih predmeta radi formiranja funkcionalnog znanja i jačanja kognitivnih vještina budućih naraštaja. Ostale specifične ciljeve i ishode koje želimo postići provedbom programa IMImobil pročitajte u nastavku.

Ako želite dogovoriti posjetu IMImobil-a, pošaljite nam poruku na adresu asulimanec@imi.hr (koordinatorica: dr. sc. Antonija Sulimanec).

CILJ PROGRAMA IMImobil NAČIN OSTVARENJA CILJA
Podržati Nacionalni osnovnoškolski kurikulum
u području prirodoslovlja – povećati
učestalost primjene eksperimentalnih
metoda rada u nastavi.
Održavanjem interaktivnih radionica koje uključuju prezentacije, pričanje priča, demonstracije pokusa, samostalno izvođenje pokusa, kviz znanja.
Podići kvalitetu eksperimentalnog rada u predškolskom odgoju i razrednoj nastavi predmeta Priroda i društvo. Izborom prikladnih i atraktivnih pokusa iz područja kemije i biologije.
Obuhvatiti geografski što veću populaciju djece i učenika. Poticanjem organizacije gostovanja u različitim županijama.
Ojačati komunikaciju i suradnju odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke zajednice. Uspostavljanjem izravnih i trajnih kontakata s nastavnicima i rukovoditeljima obrazovnih ustanova.
Predstaviti zanimanje znanstvenika-istraživača djeci i učenicima te istaknuti važnost učenja s razumijevanjem. Prikazom metodologija u procesu istraživanja i stvaranja novog znanja (upoznavanje istraživačke teme, postavljanje hipoteze i ciljeva, priprema materijala, izvođenje pokusa, motrenje pojava, zaključivanje činjenica, povezivanje znanja, praktična primjena).
Predstaviti nastavnicima teme istraživanja
IMI-ja i korisne informacije radi
osuvremenjivanja nastave kemije i biologije.
Sudjelovanjem na stručnim skupovima za usavršavanje nastavnika.
ISHODI ZA DJECU/UČENIKE
  • spoznati kako učenje učiniti lakšim i zabavnim, a stečeno znanje trajnim
  • shvatiti da se priroda najbolje uči istraživanjem te da u tome treba biti aktivan dionik
  • povećati interes za prirodoslovne teme koje su usko povezane sa suvremenim načinom života i razvojem tehnologije (baza za tehničke struke)
  • razumijeti da motrenje pojava te povezivanje i zaključivanje na temelju dokaza stvara novo znanje i nove korisne primjene u svakodnevnom životu
  • osvijestiti vlastitu ulogu u očuvanju okoliša i povećati odgovornost prema živoj i neživoj prirodi, osobito prema vodi kao najvrijednijem resursu na Zemlji
ISHODI ZA ODGAJATELJE/NASTAVNIKE
  • usvojiti primjere jednostavnih, efektnih i poučnih pokusa iz kemije, biologije i fizike
  • podići motivaciju za nastavak praktičnog rada s djecom i učenicima
  • informirati se o znanstvenim aktualnostima radi osobnog usavršavanja, kao i radi obogaćivanja sadržaja nastave kemije i biologije.
O čemu treba razmisliti prije nego što nas kontaktirate?


IMImobil2023

Program IMImobil objedinjuje gostovanja IMI-jevih znanstvenika s predavanjima ili radionicama na poziv vrtića, škola, fakulteta, udruga, knjižnica i drugih ustanova i organizacija diljem Hrvatske. Prvenstveno služi kao podrška prirodoslovnom obrazovanju djece i mladih, osuvremenjivanju nastave te stručnom usavršavanju nastavnika prirode, biologije, kemije i srodnih predmeta u strukovnim školama. Međutim, dobrodošle su i ostale suradnje s ciljem popularizacije znanosti i promocije rezultata znanstvenih istraživanja u javnosti.

Kroz program IMImobil 2023. simbolično su “projurila” baš 23 događaja, u kojima je 26 naših znanstvenika održalo tridesetak poučnih i informativnih predavanja za nastavnike, učenike, roditelje i stručne službe škole te profesore i studente prirodoslovnih usmjerenja, kao i desetak popularno-znanstvenih radionica za vrtićku i školsku djecu do 4. razreda osnovne škole te za gimnazijalce. U navedenim aktivnostima sudjelovalo je ukupno više od 600 sudionika iz deset hrvatskih županija: Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Splitsko-dalmatinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Zagrebačke i Grada Zagreba.

O čemu smo sve pričali, informirali i poučavali javnost možete pogledati u programu IMImobila 2023. (poveznica).

Svim našim domaćinima i suorganizatorima zahvaljujemo na interesu za istraživačke teme IMI-ja, kao i na ugodnom druženju. Veselimo se budućim prilikama za suradnju!

IMImobil 2023. u brojkama

IMImobil2022

U razdoblju od ožujka do prosinca 2022. IMImobil je ostvario deset gostovanja, tijekom kojih je izvedeno osam radionica i pet predavanja za ukupno 350 sudionika. Nešto više od polovine grupe sudionika činila su djeca predškolske dobi (4 do 7 godina) i učenici 3. i 4. razreda osnovne škole, dok su ostali sudionici bili srednjoškolci, studenti te nastavnici kemije i biologije. Gostovanja su održana u četiri županije: Koprivničko-križevačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj županiji te u Gradu Zagrebu. Kroz program su obrađene teme iz područja primijenjene kemije, fizike zračenja, nutricionizma, ekologije te toksikologije pesticida, metala i psihoaktivnih tvari. Teme svih aktivnosti određivale su se u dogovoru s organizatorom iz ustanove-domaćina.

Detaljnije informacije o sadržaju programa IMImobil 2022. možete pogledati ovdje.

Zahvaljujemo svim organizatorima na pozivu za gostovanje IMImobila i ugodnoj suradnji, a povrh svega na iskazanom interesu za znanstvene teme Instituta.

Zahvala Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH na podršci i sufinanciranju aktivnosti IMImobil 2022.

IMImobil2021

IMImobil2019

Kontakt

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Ksaverska cesta 2, p.p. 291, HR-10001 Zagreb, HRVATSKA

T +385 1 4682 530
E asulimanec@imi.hr

Kako do nas?

Institut se nalazi oko dva kilometra sjeverno od centra grada. Možete koristiti tramvaj – liniju br. 14 od Trga Bana Jelačića (5 stanica, oko 15 min vožnje) ili liniju br. 8 od Autobusnog kolodvora (9 stanica, oko 20 min vožnje).