Javna nabava – Stručni nadzor radova konstrukcijske obnove zgrada

Dana 10.2.2022. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave usluga stručnog nadzora radova konstrukcijske obnove zgrada u sklopu projekata FSEU.2021.MZO.038 i FSEU.2021.MZO.071.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2022/0BP-00342
Naslov: Nabava usluge stručnog nadzora radova konstrukcijske obnove zgrada
Vrsta ugovora: Pružanje usluga
Vrsta postupka: Postupak jednostavne nabave
Procijenjena vrijednost: 410.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 21.2.2022. do 13:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.