Starosno-ovisna ekspresija membranskih prijenosnika u štakora – AGEMETAR

Naziv na engleskome: Aging-related expression of membrane transporters in rat
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ)
Broj projekta: IP-11-2013-1481

VODITELJ PROJEKTA

 • dr. sc. Ivan Sabolić, dr. med.; Predstojnik Jedinice za molekulsku toksikologiju
 • dr. sc. Davorka Breljak; Predstojnica Jedinice za molekulsku toksikologiju (od 1.10.2015.)

SURADNICI

Trajanje projekta: 01.10.2014.-31.03.2019.

SUMMARY
Aging is a physiological process characterized by a gradual decline in physical fitness and other functional capabilities. The mechanisms of aging and possible actions of slowing down or ameliorating aging-related processes are poorly understood. In humans, one of the characteristics of old age is polypharmacy, which elevates risks of drug-drug interactions and drug-induced adverse reactions and organ toxicity, such as hepatotoxicity and nephrotoxicity. These reactions may partially result from diminished drug metabolism and/or mainly from impaired activity/expression of various membrane transporters that are responsible for drug excretion in liver and kidneys. These both mechanisms have been poorly studied in senescent organs. Here we promote a hypothesis that the aging-induced oxidative stress, known to downregulate the activity/expression of the aging suppressor gene (Klotho) and to shorten the length of telomeres, also diminishes the activity/expression of various membrane transporters in liver and kidneys, and that these changes can be ameliorated by treating animals with antioxidants resveratrol and melatonin. The extent and the intensity of aging-related changes, and the beneficial effects of antioxidants may be sex-related. To test this hypothesis, we propose various biochemical and cell- and molecular-biological studies of aging parameters and aging-dependent expression of various membrane transporters in the mammalian liver and kidneys using a rat model of experimental aging. Possible aging-related decline in the expression of these transporters may explain a higher incidence (women > man) of drug interactions and toxicity in old people. The studies will define the underlying cellular mechanisms that contribute to generation of the aging-related pathophysiological conditions in the liver and kidneys, and will indicate possible ways of their amelioration. Positive results may point to remedies to be used for improving the health of elderly people.


 I. GODINA PROJEKTA

Prvi sastanak održan 15.10.2014. u predavaonici IMI (10:15-12h)
Voditelj sastanka: dr.sc. I. Sabolić, dr. med.
Nazočili su slijedeći suradnici: D. Breljak, I. Vrhovac, D. Karaica, V. Micek, M. Peraica,  D. Rašić, J. Jurasović, M. Ljubojević, T. Orct, G. Gajski, M. Gerić i I. Sabolić.
Nije nazočila: Ivana Novak (opravdano)

Zaključeno je slijedeće:

 • Za informacije o aktivnostima na projektu otvorena je web stranica na IMI serveru (www.agemetar.imi.hr), koju će uređivati I. Vrhovac Madunić (ivrhovac@imi.hr). Sve informacije relevantne za projekt (sastanci, predavanja, publikacije, odlasci na znanstvene skupove, itd.) treba slati na njenu e-mail adresu kako bi upisala na web stranicu.
 • Treba početi naručivati potrebne kemikalije i ine potrepštine za rad na projektu tijekom 1. godine, sukladno proračunu. Uz sve narudžbe (zahtjev) treba priložiti i odgovarajuću ponudu dobavljača.
 • Pokusi će započeti oko 15.2.2015.
 • Redovni sastanci suradnika na projektu bit će svaki 1. petak u mjesecu u 9:30 u predavaonici IMI.
 • Simpozij o metodama na projektu održat će se u petak 28.11.2014. s početkom u 9:30. Svako predstavljanje metode treba trajati 20 min + 10 min za pitanja. Molim da se za svaku metodu prijavi po jedan govornik iz odgovarajuće grupe na moju e-mail adresu (sabolic@imi.hr) do 15.11.2014. kako bi se napravio raspored.

Aktivnosti na projektu:

1. AGEMETAR simpozij: Simpozij o metodama na projektu
Predavaonica IMI, petak, 28.11.2014., 9:00-16:00 h
Raspored predavanja, imena predavača i  naslovi predavanja
(20-25 min predavanja + 5-10 min za raspravu)

 • 9:00  Uvod – I. Sabolić
 • 9:15  V. Micek: Držanje i obrada pokusnih životinja. Anestezija, uzorkovanje krvi, priprava seruma, uzorkovanje urina, PFA-fiksacija organa in vivo, pohrana fiksiranih uzoraka, tretmani resveratrolom i melatoninom.
 • 9:45  T. Orct:  Mjerenje makro i mikroelemenata. Uzorkovanje tkiva za mjerenje različitih elemenata, priprava uzoraka, mjerenje makro i mikroelementa u krvnom serumu, urinu i uzorcima tkiva, ICP-MS.
 • 10:15  D. Karaica: Imunocitokemija. PFA-fiksacija organa in vivo –uzorkovanje organa za imunocitokemiju različitih transportera i drugih proteinskih molekula, kriosekcija narezaka, IC bojanje, snimanje fluorescencije, mjerenje intenziteta fluorescencije.
 • 10:45-11:00 Vrijeme za kavu, itd… (15 min)
 • 11:00  I. Vrhovac: Imunoblotiranje. Uzorkovanje tkiva za homogenate –homogenizacija i centrifugiranje, izolacija staničnih membrana, priprava uzoraka za PAGE, PAGE i WB, BICP/NBT-bojanje, denzitometrija proteinskih pruga.
 • 11:30  G. Gajski: Procjena oštećenja DNA. Uzorkovanje krvi i tkiva za određivanje oštećenja DNA
 • 12:00  D. Rašić: Određivanje oksidativnog statusa. Uzorkovanje tkiva za oksidativni status, priprava uzoraka, mjerenje oksidativnog statusa.
 • 12:30 J. Jurasović: Određivanje aktivnosti (anti)oksidativnih enzima.Uzorkovanje tkiva, priprava tkivnih uzoraka, određivanje aktivnosti (anti)oksidativnih enzima.
 • 13:00-14:00 Vrijeme za ručak u restoranu Ministarstva za zdravlje
 • 14:00  M. Ljubojević: Ekspresija metalotioneina i citoskeleta. Uzorkovanje tkiva, određivanje ekspresije metalotioneina u IC i WB, struktura i ekspresija citoskeletnih proteina aktina i tubulina.
 • 14:30  I. Sabolić: Endocitoza. Prikaz endocitoze FITC-dekstrana in vivo u jetri i bubrezima štakora, određivanje jačine/obima endocitoze u organima.
 • 15:00  D. Breljak: Izolacija RNA i ekspresija mRNA. Uzorkovanje tkiva za određivanje RNA, pohrana tkiva, priprema uzoraka i izolacija RNA, određivanje čistoće RNA, sintetiziranje cDNA, klasični i real-time RT-PCR.
 • 12. 15:30  I. Rubelj: Određivanje telomera. Uzorkovanje tkiva za izolaciju DNA, izolacija DNA, određivanje duljine telomera.
 • Oko 16:00 Epilog – I. Sabolić

POKUS br. 1 – SPOLNE RAZLIKE I UČINCI GONADEKTOMIJE

 • 09. 02. 2015. – Sastanak suradnika na projektu – dogovor za 1. pokus, u kojem će biti sakupljeni različiti uzorci (urin, krv i plazma, tkivo bubrega i jetre) iz pokusnih životinja (štakori soja Wistar) za različite namjene (spolne razlike i učinak gonadektomije na različite parametre). Pokusne životinje, 4 grupe: 12 mužjaka, 12 ženki, 12 kastriranih mužjaka i 12 ovarijektomiranih ženki, svi u dobi od 3-3.5 mj. (Gonadektomija obavljena 6 tjedana ranije).
 • 10-13. 02. 2015. – Sakupljanje  24-h urina od svih skupina životinja (12 životinja/grupi) u metaboličkim kavezima (bez hrane, samo voda). Određeno: volumen urina, potrošak vode, tjelesna masa, biokemija urina.
 • 16.-19. 02. 2015. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva. 5 životinja/grupi – mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 24. 02. 2015. – Fiksacija organa in vivo za imunocitokemijska pretraživanja: 4 životinje/grupi – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, spolni organi, žlijezde slinovnice.
 • 25. 02. 2015. – Endocitoza FITC-dekstrana in vivo. 3 životinje/grupi – anestezija – ubrizgavanje FITC-dekstrana (10 kDa) i.v. – fiksacija (PBS/4%PFA) 10 min nakon ubrizgavanja fluorescentnog markera – uzorkovani jetra i bubrezi.

GRUPNI SEMINAR I.: Pon, 09. 03. 2015. god.; predavaonica IMI-a, Ksaverska cesta 2

Sastanak suradnika na projektu – prikaz i rasprava dovršenih rezultata iz 1. pokusa (Spolne razlike i učinci gonadektomije)
Prisutni: Svi članovi + L. Nanić (budući znanstveni suradnik na projektu)

Prikazi rezultata:

 • V. Micek – Spolne razlike i učinci gonadektomije u muških i ženskih štakora na različite parametre (parametri nakon 24-satnog sakupljanja urina u metaboličkim kavezima – tjelesna masa, volumen utroška vode, volumen izlučenog urina, pH urina, proteini u urinu; koncentracije spolnih hormona u plazmi; masa bubega; bubrežni indeks)
 • M. Ljubojević – Western analiza metalotionenina u homogenatima bubrega i jetre
 • G. Gajski i M. Gerić – Procjena oštećenja DNA Komet-testom
 • T. Orct – Metali u 24-satnom urinu
 • D. Rašić – Parametri oksidativnog stresa (GSH, MDA) u urinu, krvnoj plazmi i tkivnim homogenatima bubrega, jetre i mozga.
 • D. Breljak – Ekspresija mRNA za Klotho u bubrezima i jetri štakora – preliminarni rezultati.
 • I. Sabolić – Endocitoza FITC-dekstrana- spolne razlike i učinci kastracije i ovarijektomije.

Rasprava o rezultatima i plan daljnjih istraživanja na uzorcima izuzetim iz 1. pokusa. Zaključeno je da treba napraviti vremensku-ovisnost endocitoze FITC-dekstrana kako bi se našlo optimalno vršno vrijeme toga procesa u bubrezima i jetri.

01. 04. 2015. – Endocitoza FITC-dekstrana in vivo – vremenska ovisnost endocitoze. Određivanje optimalnog vremena endocitoze u jetri i bubrezima. 1 životinja (mužjak, 3 mj.)/vremenu – anestezija – ubrizgavanje FITC-dekstrana (10 kDa) i.v. – fiksacija (PBS/4%PFA) 5, 10, 15, 20, 30 i 60 min nakon ubrizgavanja fluorescentnog markera – uzorkovani  jetra i bubrezi.

GRUPNI SEMINAR II.: Sri, 08. 07. 2015. god.; predavaonica IMI-a, Ksaverska cesta 2

Sastanak suradnika na projektu – prikaz i rasprava dovršenih rezultata iz 1. pokusa (Spolne razlike i učinci gonadektomije)
Prisutni – svi članovi osim M. Ljubojević i V. Micek

Dnevni red:

 1. Informacija o uključenju Lucije Nanić kao stručnog suradnika na projekt s radnim mjestom u laboratoriju I. Rubelja. Izmijenjen radni plan – oboje odobreno od HRZZ (Biomedicina) 6. 06. 2015.
 2. Informacije o početku 1-godišnjeg i 2-godišnjeg tretmana štakora melatoninom i resveratrolom – tretmani započeti 1. 06. 2015.
 3. Prikaz dodatnih rezultata iz 1. pokusa:
 • D. Rašić – Prikaz rezultata mjerenja stabilnosti radnih otopina resveratrola i melatonina.
 • D. Breljak – Ekspresija mRNA i proteina Klotho u bubrezima štakora.
 • T. Orct – Metali i aktivnost enzima SOD and GPx u tkivima jetre i burega; učinak smrzavanja tkiva na stabilnost aktivnosti enzima.
 • L. Nanić – Prikaz prvih rezultata izolacije i cjelovitosti DNA u uzorcima tkiva jetre, bubrega i mozga u procesu određivanja duljine telomera.
 • I. Sabolić – Usmeno priopćenje o rezultatima mjerenja vremenske ovisnosti endocitoze FITC-dekstrana u bubrezima i jetri. Optimalno vrijeme endocitoze u bubrezima je 10 min, a u jetri 20 min nakon i.v. ubrizgavanja fluorescentne molekule.

GRUPNI SEMINAR III.: Čet, 24. 09. 2015. god.; predavaonica IMI-a, Ksaverska cesta 2

Sastanak suradnika na projektu – prikaz i rasprava dovršenih rezultata iz 1. pokusa (Spolne razlike i učinci gonadektomije)

Prisutnisvi članovi osim M. Ljubojević i I. Rubelj

Dnevni red:

1. Uvod – I. Sabolić
2. Prikaz dodatnih rezultata iz 1. pokusa:

 • L. Nanić –  Rezultati istraživanja telomera u uzorcima mozga, jetre i bubrega; spolne razlike i učinci gonadektomije; rasprava
 • D. Breljak – Informacije o tretmanu štakora resveratrolom i melatoninom; nabavka kineskog resveratrola i usporedba čistoće s Sigminim uzorkom; rasprava
 • D. Breljak –  Imunokemijska istraživanja proteina Klotho starim i novim protutijelom te ekspresija mRNA za telomeraza u bubrezima; rasprava
 • V. Micek – Endocitoza FITC-dekstrana u bubrezima i jetri; spolne razlike i učinci gonadektomije; rasprava

3. D. Breljak – Obavijesti o financijama na projektu; rasprava
4. I. Sabolić – Informacije o pisanju izvješća za 1. god. projekta; zaduženja suradnicima za pisanje pojedinih dijelova izvješća.


II. GODINA PROJEKTA

GRUPNI SEMINAR IV.: Pet, 29. 01. 2016.; predavaonica IMI-a; Ksaverska cesta 2

Prikaz konačnih rezultata iz pokusa u 1. godini projekta: Spolne razlike i učinci gonadektomije na različite parametre u urinu, krvnom serumu i tkivu bubrega, jetre i mozga u 3-mjesečnih štakora.

1. Uvod – I. Sabolić
2. Prikaz rezultata:

 • T. Orct, J. Jurasović; (tehničari: M. Komesar i S. Mataušić) – Spolne razlike i učinci gonadektomije u štakora na koncentraciju makro i mikroelemenata u krvnom serumu, urinu i tkivima mozga, jetre i bubrega
 • M. Gerić, G. Gajski – Razine oštećenja genoma u tkivima tromjesečnih štakora
 • D. Rašić, I. Novak Jovanović, M. Peraica – Rezultati mjerenja parametara oksidacijskog stresa
 • T. Orct, J. Jurasović (tehničari: M. Komesar i S. Mataušić) – Spolne razlike i učinci gonadektomije u štakora na aktivnost antioksidativnih enzima GPx i SOD u tkivima jetre i bubrega
 • I. Novak Jovanović, D. Rašić, M. Peraica – Određivanje 8-hidroksi-2 deoksigvanozina u mokraći
 • L. Nanić, I. Rubelj – Analiza duljine telomera u kontrolnim skupinama štakora
 • V. Micek, I. Sabolić, D. Karaica, D. Breljak, I. Vrhovac Madunić (tehničarka: Lj. Babić) – Endocitoza FITC-dekstrana i ekspresija proteina citoskeleta (aktina i tubulina); spolne razlike i učinci gonadektomije u burezima i jetri štakora
 • D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, D. Karaica, I. Sabolić (tehničarka: Lj. Babić) – Protutijela za protein Klotho

3. I. Sabolić – a) Dogovor o pisanju radova, b) Dogovor o narednom pokusu (1-godišnji štakori tretirani melatoninom i resveratrolom)

POKUS br. 2 – UČINCI 9-MJESEČNOG TRETMANA MELATONINOM I RESVERATROLOM U ŠTAKORA OBAJU SPOLOVA

Usporedba različitih parametara u urinu, krvnoj plazmi i tkivima jetre, bubrega i mozga u: a) 3-mjesečnih (netretirani, pili čistu vodu) štakora, b) 1-godišnjih (netretirani, pili čistu vodu) štakora i c) 1-godišnjih štakora, koji su pili melatonin (Mel) i resveratrol (Res) tijekom zadnjih 9 mjeseci.

 • 21-26. 02. 2016. – Sakupljanje  24-h urina od svih skupina životinja (12 životinja/skupini) u metaboličkim kavezima (bez hrane, samo voda). Određeno: volumen urina, potrošak vode, tjelesna masa, biokemija urina.
 • 29. 02.- 3. 03. 2016. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva iz štakora mužjaka (M). 4 M/skupini – mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 4. 03. 2016. – Fixacija organa perfuzijom in vivo za imunocitokemijska pretraživanja. 4 M/skupini – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, mozak, spolni organi, žlijezde slinovnice.
 • 7.-10. 03. 2016. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva iz štakora ženki (Ž). 4 Ž/skupini- mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 11. 03. 2016.- Fixacija organa perfuzijom in vivo za imunocitokemijska pretraživanja. 4 Ž/skupini – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, mozak, spolni organi, žlijezde slinovnice.
 • 14.-15. 03. 2016. – Endocitoza FITC-dekstrana in vivo u M i Ž štakora. 4 životinje/skupini – anestezija – ubrizgavanje FITC-dekstrana (10 kDa) i.v. – fiksacija (PBS/4%PFA) 15 min nakon ubrizgavanja fluorescentnog markera – uzorkovani jetra i bubrezi.

PROMJENA VODITELJA PROJEKTA: Odlukom Upravnog odbora HrZZ, broj O-717-2016 od dana 24. ožujka 2016. godine, a na prijedlog voditelja dr. sc. Ivana Sabolića, odlučeno je kako se sva prava i obveze iz Ugovora za razdoblje od 31. prosinca 2015. god. do kraja projekta, prenose na dr. sc. Davorku Breljak, a dr. sc. I. Sabolić je preimenovan u suradnika. Također, cijelo projektno razdoblje je produženo za 6 mjeseci i trajat će do 31.03.2019. god.

GRUPNI SEMINAR V.: Pet, 30. 09. 2016.; 10:00 h; predavaonica IMI-a; Ksaverska cesta 2

 • Uvod – I. Sabolić
 • Prikaz rezultata iz nedovršenih pokusa iz 1. god. rada na projektu (spolne razlike i učinci kastracije i ovarijektomije u bubrezima i jetri štakora):
 • M. Ljubojević, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, D. Breljak, I. Sabolić (tehničarka Lj. Babić): Ekspresija metalotioneina u jetri i bubrezima štakora; spolne razlike i učinci gonadektomije
 • V. Micek, D. Karaica, D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, I. Sabolić (tehničarka Lj. Babić): Endocitoza FITC-dekstrana i ekspresija proteina citoskeleta (aktina i tubulina) u jetri i bubrezima štakora; spolne razlike i učinci gonadektomije
 • L. Nanić, I. Rubelj: Duljina telomera u jetri i bubrezima štakora; spolne razlike i učinci gonadektomije
 • Orct, J. Jurasović (tehničari: S. Mataušić i M. Komesar): Makro i mikro elementi u korelaciji s enzimima (SOD i GPX) u urinu i organima štakora; spolne razlike i učinci gonadektomije
 • I. Sabolić: Dogovor o pisanju znanstvenih radova iz rezultata 1. godine rada na projektu
 • I. Sabolić: Dogovor za slijedeći grupni seminar, na kojem se trebaju prikazati sređeni rezultati iz pokusa u 2. godini projekta (učinci melatonina i resveratrola nakon 9-mjesečnog tretmana; štakori stari 1. godinu)
 • D. Breljak: Financijski plan i nabava kemikalija

30. 09. 2016. TEAM BUILDING 

 • Izlet u Krapinu, okrepa uz domaće delicije (špek, luk, ajvar, štruklje od sira i bućnica), kasna berba Izabele in vivo i šetnja Krapinom (Krapina Free Tours by Foot).

GRUPNI SEMINAR VI.: Pet, 13.01.2017.; 10:00 h; predavaonica IMI-a; Ksaverska cesta 2

 1. Uvod – D. Breljak
 2. Prikaz rezultata istraživanja:
 • D. Breljak: Nabava kineskog resveratrola – usporedba resveratrola (Sigma vs. Kina)
 • D. Breljak: Ekspresija mRNA za Oct, Mdr, Bcrp i Mate u bubrezima i jetri štakora; spolne razlike i učinci gonadektomije
 • D. Breljak: Nabava miševa (WT vs. Klotho knock-out) i ispitivanje specifičnosti protutijela (Kl-Ab)
 1. Administracija:
 • D. Breljak: Izmjena financijskog i radnog plana
 • D. Breljak: Dogovor o pisanju znanstvenih radova
 1. D. Breljak: Dogovor za sljedeći grupni seminar na kojem se trebaju prikazati sređeni rezultati iz pokusa u 2. godini projekta (učinci melatonina i resveratrola nakon 9-mjesečnog tretmana
 2. D. Breljak: Dogovor za sljedeće pokuse u kojima će se žrtvovati štakori nakon 21-mjesečnog tretmana melatoninom i resveratrolom
 3. Razno

GRUPNI SEMINAR VII.: Pet, 10. 02. 2017.; 13:00 h, predavaonica IMI-a, Ksaverska cesta 2

Prikaz rezultata iz pokusa u kojemu je praćen 9-mjesečni učinak melatonina i resveratrola na različite parametre u tkivima bubrega, jetre, krvnog seruma i urina štakora; spolne i starosne razlike

 • 13:00 Uvod – I. Sabolić
 • 13:15 – T. Orct, J. Jurasović; (tehničari: M. Komesar i S. Mataušić) – Razine makro i mikroelemenata u krvnom serumu, urinu i tkivima bubrega, jetre i mozga: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 13:30 – M. Gerić, G. Gajski – Razine oštećenja genoma u tkivima štakora: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 13:45 – D. Rašić, I. Novak Jovanović, M. Peraica – Razine parametara oksidacijskog stresa u urinu i tkivima bubrega, jetre i mozga: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 14:00 – T. Orct, J. Jurasović (tehničari: S. Mataušić i M. Komesar) – Enzimska aktivnost GPx i SOD u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 14:15 – I. Novak Jovanović, D. Rašić, M. Peraica – Određivanje 8-hidroksi-2-deoksigvanozina u urinu: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 14:30 – L. Nanić, I. Rubelj – Duljine telomera u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 14:45 – D. Karaica, V. Micek, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) Metabolički kavezi: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 15:00 – V. Micek, I. Sabolić, D. Karaica (tehničarka: Lj. Babić) – Endocitoza FITC dekstrana u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 15:15 – V. Micek, D. Breljak, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, M. Ljubojević, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija membranskih prijenosnika za organske katione (Oct1 i Oct2) u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 15:30 – M. Ljubojević, I. Sabolić, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, D. Breljak (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija metalotioneina u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 15:45 – M. Ljubojević, I. Sabolić, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, D. Breljak (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija aktina i tubulina u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 16:00 – D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, M. Ljubojević, I. Sabolić, D. Breljak (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija kanala za vodu (AQP1 i AQP2) u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 16:15 – D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, D. Breljak, M. Ljubojević, I. Sabolić (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija prijenosnika natrija i glukoze (Sglt1 i Sglt2) u bubrezima: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 16:30 – D. Breljak, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, M. Ljubojević, I. Sabolić (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija membranskih prijenosnika za organske anione (Oat1, Oat2, Oat3 i Oat5) u bubrezima: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 16:45 – D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, D. Karaica, M. Ljubojević, I. Sabolić (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija proteina Klotho u bubrezima: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 17:00 I. Sabolić –  Pisanje znanstvenog rada
 • 17:15 – D. Breljak: Dogovor o narednom pokusu u kojemu će se uzorkovati  krv, urini i tkiva 2-godišnjih štakora (mužjaka i ženki) koji su prethodnih 21 mjeseci pili vodu (kontrole, K) ili melatonin (M) ili resveratrol (R).

POKUS br. 3 – UČINCI 21-MJESEČNOG TRETMANA MELATONINOM I RESVERATROLOM U ŠTAKORA OBAJU SPOLOVA

Usporedba različitih parametara u urinu, krvnoj plazmi i tkivima jetre, bubrega i mozga u: a) 3-mjesečnih (netretirani, pili čistu vodu) štakora, b) 1-godišnjih (netretirani, pili čistu vodu) štakora i c) 1-godišnjih štakora, koji su pili melatonin (Mel) i resveratrol (Res) tijekom zadnjih 21 mjeseci.

 • 13-17. 02. 2017. – Sakupljanje  24-h urina od svih skupina životinja (12 životinja/skupini) u metaboličkim kavezima (bez hrane, samo voda). Određeno: volumen urina, potrošak vode, tjelesna masa, biokemija urina.
 • 20. 02.- 23. 02. 2017. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva iz štakora ženskog spola (Ž). 4 Ž/skupini – mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 24. 02. 2017. – Fixacija organa perfuzijom in vivo za imunocitokemijska pretraživanja. 4 Ž/skupini – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, mozak, spolni organi, žlijezde slinovnice.
 • 27. 02. – 02. 03. 2017. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva iz štakora muškog spola (M). 4 M/skupini- mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 03. 03. 2017.- Fixacija organa perfuzijom in vivo za imunocitokemijska pretraživanja. 4 M/skupini – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, mozak, spolni organi, žlijezde slinovnice.

07.-10. 03. 2017. – Endocitoza FITC-dekstrana in vivo u M i Ž štakora. 4 životinje/skupini – anestezija – ubrizgavanje FITC-dekstrana (10 kDa) i.v. – fiksacija (PBS/4%PFA) 15 min nakon ubrizgavanja fluorescentnog markera – uzorkovani jetra i bubrezi.


III. GODINA

GRUPNI SEMINAR VIII.: Pon, 03. 04. 2017. god.; 09:30 h, predavaonica IMI-ja, Ksaverska cesta 2

 • Periodično Izvješće za HrZZ
 • Prikaz rezultata iz pokusa u kojemu je praćen 9-mjesečni učinak melatonina i resveratrola na različite parametre u tkivima bubrega, jetre, krvnog seruma i urina štakora; spolne i starosne razlike
 • 9:30  Uvod – D. Breljak:
  • Periodično izvješće za 2. god. projekta
  • Radni plan za sljedeće projektno razdoblje (3. god. projekta)
  • Financijski plan za sljedeće projektno razdoblje (3. god. projekta)
 • 9:45 – I. Novak Jovanović, D. Rašić, M. Peraica – Određivanje 8-hidroksi-2-deoksigvanozina u urinu: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 10:00 – D. Rašić, I. Novak Jovanović, M. Peraica – Određivanje proteinskih karbonila u tkivima bubrega i jetre: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike 
 • 10:15 – L. Nanić, I. Rubelj – Duljine telomera u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike 
 • 10:30 – M. Ljubojević, I. Sabolić, D. Karaica, V. Micek, I. Vrhovac Madunić, D. Breljak (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija metalotioneina u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 10:45 – M. Ljubojević, I. Sabolić, D. Karaica, V. Micek, I. Vrhovac Madunić, D. Breljak (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija aktina i tubulina u tkivima jetre i bubrega: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 11:00 – D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, V. Micek, D. Breljak, M. Ljubojević, I. Sabolić (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija prijenosnika natrija i glukoze (Sglt1 i Sglt2) u jetri i bubrezima: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike 
 • 11:15 – D. Breljak, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, M. Ljubojević, I. Sabolić (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija mRNA za Kloto i membranske prijenosnike u bubrezima: Učinak melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • 11:30 I. Sabolić –  Obavijest o 3. Hrvatskom simpoziju o transporterima (SOT-3)

GRUPNI SEMINAR IX.: Pon, 18. 09. 2017. god.; 10:00 h, predavaonica IMI-ja, Ksaverska cesta 2

Uvod – D. Breljak:

 • Obavijest o prihvaćenom radnom planu za 3. godinu projekta
  • Informacije o pokusima
 • Informacije o prihvaćenom financijskom planu za 3. godinu projekta
  • Nabava kemikalija i laboratorijskog potrošnog materijala
  • Nabava i servisiranje laboratorijske opreme
 • Informacije o diseminaciji rezultata
 • Dogovor za sljedeći grupni seminar o statističkoj obradi podataka  
 • Dogovor o pisanju znanstvenih radova
 • Razno

GRUPNI SEMINAR X.: Pon, 02. 10. 2017. god.; 14:00 h, predavaonica IMI-ja, Ksaverska cesta 2

Uvod – D. Breljak:

 • Statistička analiza podataka
 • Dogovor za sljedeći grupni seminar u kojem će se prikazati rezultati 21-mj. učinka melatonina i resveratrola u štakora; spolne i starosne razlike
 • Razno

GRUPNI SEMINAR XI.: Pon, 30. 10. 2017. god.; 10:00 h, predavaonica IMI-ja, Ksaverska cesta 2

Uvod – D. Breljak:

 • Zahtjev za izmjenom financijskog plana
 • Zahtjev za izmjenom radnog plana
 • Prikaz rezultata iz pokusa u kojemu je praćen 21-mjesečni učinak melatonina i resveratrola na različite parametre u tkivima bubrega, jetre, krvne plazme i urina štakora; spolne i starosne razlike
  • 10:00 Uvod – D. Breljak
  • 10:15 – D. Breljak, S. Kralik, V. Micek, D. Rašić, D. Karaica, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) – Razine spolnih hormona u krvnoj plazmi štakora: Učinci melatonina i resveratrola (9 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 10:30 – D. Breljak, S. Kralik, V. Micek, D. Rašić, D. Karaica, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) – Razine spolnih hormona u krvnoj plazmi štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 10:45 – D. Karaica, V. Micek, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) –   Metabolički kavezi: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 11:00 – T. Orct, J. Jurasović, (tehničari: S. Mataušić i M. Komesar) – Enzimska aktivnost GPx i SOD u jetri i bubrezima štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike 
  • 11:15 – M. Gerić, G. Gajski – Razine oštećenja genoma u jetri i bubrezima štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 11:30 – D. Rašić, I. Novak Jovanović, M. Peraica – Razine parametara oksidacijskog stresa u urinu i tkivima štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 11:45 – I. Novak Jovanović, D. Rašić, M. Peraica – Određivanje 8-hidroksi-2-deoksigvanozina u urinu štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 12:00 – V. Micek, I. Sabolić, D. Karaica, (tehničarka: Lj. Babić) – Endocitoza FITC dekstrana u jetri štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 12:15 – D. Karaica, D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, M. Ljubojević, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija prijenosnika natrija i glukoze (Sglt1 i Sglt2) u bubrezima štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
 • Izvještaj o znanstvenim skupovima/radionicama:
  • M. Gerić: IUBMB Focused Meeting on ”Molecular Aspect of Aging and Longevity (16-19. listopad 2017. god., Atena, Helenska Republika)
  • D. Karaica: ”Dizajn pokusa na životinjama” u organizaciji CroLASA (19-20. listopad 2017. god., Zagreb, Hrvatska)
  • I. Sabolić: Göttinger Transporttage 2017 (21-22. listopad 2017. god.) Münster, Njemačka)
 • Razno:
  • Dogovor za sljedeći grupni seminar
  • M. Gerić – Dobitnik državne nagrade za znanost za znanstvene novake u području biomedicinskih znanosti

GRUPNI SEMINAR XII.: Pon, 5. 2. 2018. god.; 10:00 h, predavaonica IMI-ja, Ksaverska cesta 2

Uvod – D. Breljak:

 • Prikaz rezultata iz pokusa u kojemu je praćen 21-mjesečni učinak melatonina i resveratrola na različite parametre u tkivima bubrega, jetre, krvne plazme i urina štakora; spolne i starosne razlike.
  • 10:15 – T. Orct, J. Jurasović, (tehničari: S. Mataušić i M. Komesar) – Enzimska aktivnost GPx i SOD u bubrezima i jetri štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 10:30 – T. Orct, J. Jurasović, (tehničari: S. Mataušić i M. Komesar) – Razine makro i mikroelemenata u krvnom serumu, urinu i tkivima bubrega, jetre i mozga štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 10:45 – L. Nanić, I. RubeljAnaliza duljine telomera u bubrezima i jetri štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 11:00 – M. Ljubojević, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, V. Micek, D. Breljak, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija metalotioneina, aktina i tubulina u bubrezima i jetri štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 11:15 – V. Micek, D. Karaica, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) – Endocitoza FITC dekstrana u bubrezima štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 11:30 – V. Micek, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, M. Ljubojević, I. Sabolić, D. Breljak, (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija prijenosnika za organske katione (Oct1 i Oct2) u bubrezima i jetri štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 11:45 – D. Breljak, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, M. Ljubojević, V. Micek, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) – Ekspresija membranskih prijenosnika za organske anione (Oat1, Oat2, Oat3 i Oat5) i Klotho u bubrezima štakora: Učinak melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 12:00 – D. Breljak, D. Karaica, I. Vrhovac Madunić, M. Ljubojević, V. Micek, I. Sabolić, (tehničarka: Lj. Babić) Izdvajanje RNA i ekspresija mRNA za membranske prijenosnike i Klotho u bubrezima i jetri štakora: Učinci melatonina i resveratrola (21 mjeseci); spolne i starosne razlike
  • 12:15 – D. Breljak – Dogovor o narednom pokusu (1-godišnji štakori tretirani vodom i alkoholom)

POKUS br. 4 – UČINCI 9-MJESEČNOG TRETMANA ETANOLOM U ŠTAKORA OBAJU SPOLOVA

Usporedba različitih parametara u urinu, krvnoj plazmi i tkivima jetre, bubrega i mozga u: a) 3-mjesečnih (netretirani, pili čistu vodu; Kont- H2O) štakora, b) 1-godišnjih (netretirani, pili čistu vodu; Kont- H2O) štakora i c) 1-godišnjih štakora, koji su pili etanol (EtOH) tijekom zadnjih 9 mjeseci.

 • 05-07. 02. 2018. – Sakupljanje  24-h urina od svih skupina životinja (12 životinja/skupini) u metaboličkim kavezima (bez hrane, samo voda). Određeno: volumen urina, potrošak vode, tjelesna masa, biokemija urina.
 • 12.-15. 03. 2018. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva iz štakora ženki (F). 4 F/skupini – mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 16. 02. 2018. – Fixacija organa perfuzijom in vivo za imunocitokemijska pretraživanja. 4 F/skupini – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, mozak, spolni organi, žlijezde slinovnice.
 • 19.-22. 02. 2018. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva iz štakora mužjaka (M). 4 M/skupini- mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 23. 02. 2018. – Fixacija organa perfuzijom in vivo za imunocitokemijska pretraživanja. 4 M/skupini – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, mozak, spolni organi, žlijezde slinovnice.
 • 26.02.-02.03. 2018. – Endocitoza FITC-dekstrana in vivo u M i Ž štakora. 4 životinje/skupini – anestezija – ubrizgavanje FITC-dekstrana (10 kDa) i.v. – fiksacija (PBS/4%PFA) 15 min nakon ubrizgavanja fluorescentnog markera – uzorkovani jetra i bubrezi.

GRUPNI SEMINAR XIII.: Pon, 29. 10. 2018.; 10:00 h; predavaonica IMI-a; Ksaverska cesta 2

 • Uvod – D. Breljak
 • Radni i financijski plan (4. god) – D. Breljak
 • PRIKAZ REZULTATA iz pokusa u kojemu je praćen proces starenja i 9-mjesečni (9mo) učinak etanola na različite parametre u bubrezima, jetri, krvnoj plazmi i urinu štakora; spolne: mužjaci (M) vs. ženke (F) i starosne razlike: 3-mjesečne (3mo) vs. 1 godišnje (1yr) životinje
  • 10:30 TATJANA ORCT, Jasna Jurasović, (tehničari: Snježana Mataušić i Mladen Komesar) – Enzimska aktivnost GPx i SOD u bubrezima i jetri štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 10:45 MARKO GERIĆ, Goran Gajski – Razine oštećenja genoma u krvnoj plazmi, jetri i bubrezima štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 11:00 MARIJA LJUBOJEVIĆ, Ivan Sabolić, Dean Karaica, Ivana Vrhovac Madunić, Vedran Micek, Davorka Breljak (tehničarka: Ljiljana Babić) – Ekspresija metalotioneina, aktina i tubulina u bubrezima i jetri štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 11:15 DEAN KARAICA, Vedran Micek, Ivan Sabolić, Davorka Breljak (tehničarka: Ljiljana Babić) – Metabolički kavezi: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 11:30 VEDRAN MICEK, Dean Karaica, Ivana Vrhovac Madunić, Marija Ljubojević, Ivan Sabolić, Davorka Breljak, (tehničarka: Ljiljana Babić) – Ekspresija prijenosnika za organske katione (Oct1 i Oct2) u bubrezima i jetri  štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 11:45 DAVORKA BRELJAK, Marleen Meyer, Vedran Micek, Dean Karaica, Ivana Vrhovac Madunić, Mladen Tzvetkov, Ivan Sabolić, (tehničarka: Ljiljana Babić) – Collecting of renal and hepatic tissues from young (3mo) and old (2yr) male and female rats; international collaboration
  • 12:00 DAVORKA BRELJAK, Željka Vogrinc, Vedran Micek, Dean Karaica, Dubravka Rašić, Ivana Vrhovac Madunić, Ivan Sabolić, (tehničarka: Ljiljana Babić) – Razina fosfata i kalcija u urinu i krvnoj plazmi štakora: Spolne razlike i učinak gonadektomije
 • Izvještaj o znanstvenim skupovima/radionicama:
  • Dean Karaica: 8th FEBS YSF (July, 4-7.2018.; Prague) i 43rd FEBS Congress ( July, 7−12. 2018.; Prague)
  • Ivana Vrhovac Madunić: 43rd FEBS Congress (July, 7-12. 2018., Prague)
  • Lucia Nanić:  4. KONGRES HRVATSKIH GENETIČARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM (26-29. rujan 2018.; grad Krk)
 • Razno
  • Dogovor za sljedeći grupni seminar

GRUPNI SEMINAR XIV.: Pon, 3. 12. 2018.; 10:00 h; predavaonica IMI-a; Ksaverska cesta 2

 • Uvod – D. Breljak
 • PRIKAZ REZULTATA iz pokusa u kojima je praćen 9-mjesečni učinak etanola na različite parametre u tkivima bubrega, jetre, krvne plazme i urina štakora; spolne i starosne razlike.
  • 10:15 DUBRAVKA RAŠIĆ, Ivana Novak Jovanović, Maja Peraica (tehničarka: Lea Stančin) – Određivanje parametara oksidacijskog statusa (MDA, GSH i proteinski karbonili) u urinu i tkivima štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 10:30 LUCIA NANIĆ, Ivica RubeljAnaliza duljine telomera u bubrezima i jetri štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 10:45 VEDRAN MICEK, Dean Karaica,  Ivana Vrhovac Madunić, Marija LJubojević, Ivan Sabolić, Davorka Breljak, (tehničarka Lj. Babić): Endocitoza FITC-dekstrana u jetri i bubrezima štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs F) i starosne razlike (3mo vs. 1yr) razlike
  • 11:00 DAVORKA BRELJAK, Dean Karaica, Ivana Vrhovac Madunić, Marija Ljubojević, Vedran Micek, Ivan Sabolić, (tehničarka: Ljiljana Babić) – Ekspresija proteina Klotho i prijenosnika za organske anione (Oat1, Oat2, Oat3 i Oat5) u bubrezima štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike.
  • 11:15 DAVORKA BRELJAK, Saša Kralik, Vedran Micek, Dean Karaica, Dubravka Rašić, Ivan Sabolić – Razina testosterona, progesterona i estradiola u krvnoj plazmi štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike.
  • 11:30 DAVORKA BRELJAK, Željka Vogrinc, Vedran Micek, Dean Karaica, Dubravka Rašić, Ivana Vrhovac Madunić, Ivan Sabolić, (tehničarka: Ljiljana Babić) Razina fosfata i kalcija u urinu i krvnoj plazmi štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike.
 • Razno

GRUPNI SEMINAR XV.: Pon, 30. 01. 2019.; 10:00 h; predavaonica IMI-a; Ksaverska cesta 2

 • Uvod – D. Breljak
 • PRIKAZ REZULTATA u kojima je praćen proces starenja i 9-mjesečni (9mo) učinak etanola na različite parametre u bubrezima, jetri, krvnoj plazmi i urinu štakora; spolne: mužjaci (M) vs. ženke (F) i starosne razlike: 3-mjesečne (3mo) vs. 1 godišnje (1yr) životinje
  • 10:15 TATJANA ORCT, Jasna Jurasović (tehničari: Snježana Mataušić i Mladen Komesar) –Razine makro i mikroelemenata u urinu i tkivima štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 10:30 IVANA NOVAK JOVANOVIĆ, Dubravka Rašić, Maja Peraica – Određivanje 8-hidroksi-2-deoksigvanozina u urinima štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 10:45 IVANA VRHOVAC MADUNIĆ, Dean Karaica, Marija Ljubojević, Ivan Sabolić, Davorka Breljak – Ekspresija kanala za vodu (AQP1 i AQP2) u bubrezima štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 11:00 IVANA VRHOVAC MADUNIĆ, Dean Karaica, Marija Ljubojević, Ivan Sabolić, Davorka Breljak – Ekspresija prijenosnika natrija i glukoze (Sglt1 i Sglt2) u bubrezima štakora:  Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 11:15 DAVORKA BRELJAK, Dean Karaica, Ivana Vrhovac Madunić, Marija Ljubojević, Ivan Sabolić – Izdvajanje RNA i ekspresija mRNA za membranske prijenosnike i Klotho u bubrezima štakora: Starenje i 9mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 1yr) razlike
  • 11:30 DAVORKA BRELJAK, Dean Karaica, Ivana Vrhovac Madunić, Marija Ljubojević, Ivan Sabolić – Protokol za izdvajanje RNA: Hybrid RNA Protocol (TRIZOL+QIAGEN column)
 • Dogovor o narednom pokusu – D. Breljak (2-godišnji štakori tretirani vodom i alkoholom)
 • Razno

POKUS br. 5 – UČINCI 21-MJESEČNOG TRETMANA ETANOLOM U ŠTAKORA OBAJU SPOLOVA

Usporedba različitih parametara u urinu, krvnoj plazmi i tkivima jetre, bubrega i mozga u: a) 3-mjesečnih (netretirani, pili čistu vodu; Kont- H2O) štakora, b) 2-godišnjih (netretirani, pili čistu vodu; Kont- H2O) štakora i c) 2-godišnjih štakora, koji su pili etanol (EtOH) tijekom zadnjih 21 mjeseci.

 • 04.-08. 02. 2019. – Endocitoza FITC-dekstrana in vivo u M i Ž štakora. 4 životinje/skupini – anestezija – ubrizgavanje FITC-dekstrana (10 kDa) i.v. – fiksacija (PBS/4%PFA) 15 min nakon ubrizgavanja fluorescentnog markera – uzorkovani jetra i bubrezi.
 • 28.01-01. 02. 2019. – Sakupljanje  24-h urina od svih skupina životinja (12 životinja/skupini) u metaboličkim kavezima (bez hrane, samo voda). Određeno: volumen urina, potrošak vode, tjelesna masa, biokemija urina.
 • 11.-14. 02. 2019. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva iz štakora ženki (F). 4 F/skupini – mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 15. 02. 2019. – Fixacija organa perfuzijom in vivo za imunocitokemijska pretraživanja. 4 F/skupini – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, mozak, spolni organi, žlijezde slinovnice.
 • 18.-21.02. i 25.02. 2019. – Žrtvovanje i uzorkovanje tkiva iz štakora mužjaka (M). 4 M/skupini- mjerenje tjelesne mase – anestezija – žrtvovanje i uzorkovanje tkiva: krv i krvna plazma (biokemija i spolni hormoni, Comet-assay), uzorci bubrega i jetre (oksidativni status, izolacija DNA/duljina telomera, izolacija RNA/ekspresija mRNA, Comet-assay, priprema homogenata/Western analiza različitih proteina i aktivnost enzima).
 • 22. 02. 2019. – Fixacija organa perfuzijom in vivo za imunocitokemijska pretraživanja. 4 M/skupini – anestezija – perfuzija organa in vivo s PBS/4% PFA. Uzorkovani: bubrezi, jetra, mozak, spolni organi, žlijezde slinovnice.

GRUPNI SEMINAR XVI.: Pet, 22. 03. 2019.; 10:00 h; predavaonica IMI-a; Ksaverska cesta 2

 • Uvod – D. Breljak
 • 10:15-10:45 PRIKAZ REZULTATA
  • 10:15 DAVORKA BRELJAK, Dean Karaica, Ivana Vrhovac Madunić, Marija Ljubojević, Vedran Micek, Ivan Sabolić, (tehničarka: Ljiljana Babić) – Testiranje protutijela za prijenosnike organskih aniona u okviru projekta AGEMETAR
  • 10:30 DAVORKA BRELJAK, Saša Kralik, Vedran Micek, Dean Karaica, Dubravka Rašić, Ivan Sabolić – Razina testosterona, progesterona i estradiola u krvnoj plazmi štakora: Starenje i 21mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 2yr) razlike.
  • 10:45 DAVORKA BRELJAK, Željka Vogrinc, Vedran Micek, Dean Karaica, Dubravka Rašić, Ivana Vrhovac Madunić, Ivan Sabolić, (tehničarka: Ljiljana Babić) Razina fosfata i kalcija u urinu i krvnoj plazmi štakora: Starenje i 21mo učinak etanola; spolne (M vs. F) i starosne (3mo vs. 2yr) razlike.
  • 11:00 ZAVRŠNO IZVJEŠĆE – Davorka Breljak
 • Razno

DISEMINACIJA REZULTATA

PREDAVANJA, POPULARNI ČLANCI

 • I. Sabolić. Prijenosnici glukoze (SGLTs) u organima sisavaca – fakti i artefakti. Zavod za Fiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 12. 02. 2016. (Pozvano predavanje).
 • I. Vrhovac Madunić, D. Karaica, I. Sabolić, D. Breljak. Membranski prijenosnici u zdravlju i bolesti. Priroda. 2016. 2016; 106(1049):49-53. (Popularno-znanstveni članak)
 • D. Breljak. Od organa do RNA. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 24.11.2016. (Popularno-znanstveno predavanje; Dani otvorenih vrata Instituta za medicinska istraživana i medicinu rada, DOV IMI 2016.
 • D. Breljak. Od organa do RNA. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 25.11.2016. (Popularno-znanstveno predavanje; Dani otvorenih vrata Instituta za medicinska istraživana i medicinu rada, DOV IMI 2016.
 • Ivana Vrhovac Madunić. Lokalizacija prijenosnika natrija i glukoze SGLT1 i SGLT2 u humanim organima. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 29.12.2016. (Predavanje; Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB); Godišnja nagrada mladim znanstvenicima za 2015. god.)
 • Dean Karaica. Cell localization and sex-related expression of chloride/formate exchanger (CFEX/Slc26a6) in rat organs. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 27.11.2017. (Predavanje; Kolokvij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu u sklopu predstavljanja znanstvenih radova asistenata i poslijedoktoranada).
 • Ivana Vrhovac Madunić. Ekspresija i novootkrivene lokalizacije prijenosnika natrija i glukoze SGLT1 u različitim organima miševa upotrebom knockout modela; spolne razlike i razlike među vrstama. 16.03.2017. Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, (Predavanje; Hrvatsko genetičko društvo (HGD: Nagrada ”Željko Trgovčević” za  2017. godinu).
 •  Davorka Breljak. Od organa do RNA. V. gimnazija u Zagrebu. 27.06.2017. (Predavanje; Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO): Županijsko stručno vijeće učitelja  biologije Grada Zagreba).
 • Davorka Breljak. Od organa do RNA. OŠ Medvedgrad u Zagrebu. 01.09.2017. (Predavanje; Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO): Županijsko stručno vijeće učitelja  biologije Grada Zagreba).
 • Davorka Breljak. Od organa do RNA. OŠ Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu. 04.10.2017. (Predavanje; Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO): Županijsko stručno vijeće učitelja biologije Grada Zagreba).
 • Davorka Breljak. Od organa do RNA. OŠ Sesvetska sela u Sesvetama. 09.10.2017. (Predavanje; Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO): Županijsko stručno vijeće učitelja  biologije Grada Zagreba).
 • D. Breljak. Od organa do RNA. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 27.03.2018. (Popularno-znanstveno predavanje; Dani otvorenih vrata Instituta za medicinska istraživana i medicinu rada, DOV IMI 2018).
 • D. Breljak. Od organa do RNA. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 28.03.2018. (Popularno-znanstveno predavanje; Dani otvorenih vrata Instituta za medicinska istraživana i medicinu rada, DOV IMI 2018).
 • Dean Karaica. Metabolički kavezi – Učinak starenja i 9-mjesečnog tretmana etanolom na fiziološke parametre štakora soja Wistar. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 21.11.2018. (Predavanje; Kolokvij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu u sklopu ciklusa Znanstveni razgovori mladih 2018).
 • I. Sabolić. Spolne i vrs(t)ne razlike u ekspresiji bubrežnih prijenosnika tvari. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 29.01.2019. (Predavanje; Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB) u sklopu ciklusa Komunikacija znanosti).
 • D. Breljak. Potraga za specifičnim protutijelom za protein Klotho. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. 26.03.2019. (Predavanje; Kolokvij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu).

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 1. Karaica, D. Breljak, H. Brzica, J. Lončar, M. Ljubojević, C.M. Herak-Kramberger, V. Micek, I. Vrhovac, J. Ivković Dupor, I. Mihaljević, P. Marić, T. Smital, B.C. Burckhardt, G. Burckhardt, I. Sabolić. Učinci spolnih hormona na ekspresiju izmjenjivača klora i mravlje kiseline (Cfex, Slc26a6) u organima štakora. SIMPOZIJ STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA PMF-a, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 26. 02. 2016. (poster).
 2. Vrhovac Madunić, D. Breljak, D. Karaica, H. Koepsell, I. Sabolić. Species Differences in The Expression of Sodium-D-Glucose Cotransporter 1 (SGLT1/SLC5A1), a Potential Therapeutic Target in Diabetes. Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology (HDBMB) on the Occasion of the 40th Anniversary HDBMB, 1-4.06.2016. (Short Presentation Abstracts).
 3. Vrhovac Madunić, D. Breljak, D. Karaica, H. Koepsell, I. Sabolić. Sodium-Glucose Cotransporter Sglt1 (Slc5a1) is Present in Various Murine Organs With Sex-Related Expression in Kidneys. 16th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)-Signalling Pathways in Development, Disease and Aging, Vancouver, Kanada, 17-21.07.2016., stipendija za Young Scientist Forum i sudjelovanje na konferenciji (Rapid Fire Presentation).
 4. Karaica, D. Breljak, J. Lončar, M. Ljubojević, C.M. Herak-Kramberger, V. Micek, I. Vrhovac Madunić, J. Ivković Dupor, I. Mihaljević, P. Marić, T. Smital, B.C. Burckhardt, G. Burckhardt, I. Sabolić. Cell Localization and Sex-Related Expression of Chloride/Formate Exchanger (Cfex/Slc26a6) in Rat Organs. 16th Conference on Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)-Signalling Pathways in Development, Disease and Aging, Vancouver, Kanada, 17-21.07.2016., stipendija za Young Scientist Forum i sudjelovanje na konferenciji (poster).
 5. Sabolić, I. Vrhovac Madunić, D. Breljak, D. Karaica, H. Koepsell. Potential Harmful Effects of The Novel Anti-Diabetics, Inhibitors of Sodium-Glucose Cotransporters SGLT1 and SGLT2. 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation, Split, 15-18.09.2016. (pozvano predavanje).
 6. Sabolić: „How specific are specific antibodies; knockout mouse model as the only reliable test of specificity”. Göttingen Transporttage 2016 (GTT-2016), Göttingen, Njemačka, 15.-16. 10.2016. (pozvano predavanje).
 7. Orct, J. Jurasović, V. Micek, D. Karaica, I. Sabolić. Macro- and microelements in the rat liver, kidneys, and brain tissues: sex differences and effect of blood removal by perfusion in vivo. 5th Croatian Congress of Toxicology with International Participation. Poreč, Hrvatska 2016. Arh Hig Rada Toksikol 2016;67:50. (poster)
 8. Rašić, V. Micek, D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, D Karaica, I. Novak Jovanović, M. Gerić, G. Gajski,  J. Jurasović, M. Ljubojević, L. Nanić, T. Orct, I. Rubelj, I. Sabolić, M. Peraica. Parameters of oxidative stress in the organs of adult sham-operated and gonadectomized male and female wistar rats. 5th Croatian Congress of Toxicology with International Participation. Poreč, Hrvatska 2016. Arh Hig Rada Toxicol 2016;67:36. (poster)
 9. Orct, M. Ljubojević, J. Jurasović, D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, D. Karaica, V. Micek, D. Rašić, I. Novak Jovanović, M. Peraica, M. Gerić, G. Gajski, L. Nanić, I. Rubelj, I. Sabolić. Metallothionein (MT) expression and trace elements (TE) concentration in rat liver and kidney tissues ; sex differences and effect of gonadectomy. Abstracts Joint 16th International Symposium on Trace Elements in Man and Animals (TEMA-16), 12th Conference of the International Society for Trace Element Research in Humans (ISTERH 2017) and 13th Conference of the Nordic Trace Element Society (NTES 2017). Sankt Peterburg, Rusija 26.-29. 6. 2017. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2017;41:1-88. (poster)
 10. Gerić, G. Gajski, J. Jurasović, D. Karaica, M. Ljubojević, V. Micek, L. Nanić, I. Novak Jovanović, T. Orct, M. Peraica, D. Rašić, I. Rubelj, I. Vrhovac Madunić, I. Sabolić, D. Breljak. Baseline DNA damage levels in blood, liver and kidneys of adult sham-operated and gonadectomized rats // Abstract book: IUBMB Focused Meeting on “Molecular aspects of aging and longevity”. Atena, 2017. (poster)
 11. Karaica, D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, V. Micek, M. Ljubojević, M. Gerić, G. Gajski, D. Rašić, M. Peraica, T. Orct, J. Jurasović, I. Novak Jovanović, L. Nanić, I. Rubelj, I. Sabolić. Effect of melatonin and resveratrol on the expression of aquaporin 1 and 2 in scenecent male and female rats // Abstract book / Kulda, V ; Balounova, J ; Cerny, J ; Malinovska, L ; Pšenakova, K ; Kadlečikova, Z ; Diaz-Moreno, I (ur.). Prague : Czech Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2018. 85-85 (poster)
 12. Vrhovac Madunić, D. Karaica, V. Micek, M. Ljubojević, M. Gerić, G. Gajski, D. Rašić, M. Peraica, T. Orct, J. Jurasović, I. Novak Jovanović, L. Nanić, I. Rubelj, I. Sabolić, D. Breljak. Effects of melatonin and resveratrol on renal expression of sodium-glucose cotransporters SGLT1 and SGLT2 in rat model of aging // FEBS Open Bio. 2018. 285-285 (poster)
 13. L. Nanić, M. Gerić, G. Gajski, J. Jurasović, D. Karaica, M. Ljubojević, V. Micek, I. Novak Jovanović, T. Orct, M. Peraica, D. Rašić, I. Vrhovac Madunić, I. Sabolić, D. Breljak, I. Rubelj. Effects of melatonin and resveratrol on telomere dynamics in liver and kidneys in 1- and 2-year-old Wistar rats // Book of abstracts / Šarčević, Hrvoje; Ugarković, Đurđica; Vujaklija, Dušica; Krešimir, Ivan S.; Svetec Miklenić, Marina (ur.). Zagreb: Croatian Genetic Society, 2018. 56-56 (poster).
 14. Karaica, D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, V. Micek, M. Ljubojević, M. Gerić, G. Gajski, D. Rašić, M. Peraica, T. Orct, J. Jurasović, I. Novak Jovanović, L. Nanić, I. Rubelj, I. Sabolić. Renal expression of aquaporin 1 and 2 in 2-year old male and female rats after treatment with melatonin and resveratrol antioxidants//„Mouse genetics; models for human deseases“, Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju (ICGEB), Trst (Talijanska republika) 2019. (poster&oral presentation)
 15. I. Vrhovac Madunić, D. Karaica, V. Micek, M. Ljubojević, M. Gerić, G. Gajski, D. Rašić, m. Peraica, T. Orct, J. Jurasović, I. Novak Jovanović, L. Nanić, I. Rubelj, I. Sabolić, D. Breljak. Resveratrol, but not melatonin, upregulates renal expression of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) in old male rats//„Mouse genetics; models for human deseases“, Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju (ICGEB), Trst (Talijanska republika) 2019. (poster&oral presentation)

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI FINANCIRANI DJELOMIČNO ILI POTPUNO SREDSTVIMA PROJEKTA:

 1. C. Mirna Herak-Kramberger, D. Breljak, M. Ljubojević, Mirela Matokanovic, Mila Lovric, Dunja Rogic, Hrvoje Brzica, I. Vrhovac, D. Karaica, V. Micek, Jana Ivkovic Dupor, Dennis Brown, Ivan Sabolic: SEX-DEPENDENT EXPRESSION OF WATER CHANNEL AQP1 ALONG THE RAT NEPHRON. American Journal of Physiology-Renal Physiology 2015 Apr 15;308(8):F809-21. IF=3.39 (Q1).
 2. I. Sabolić, D. Breljak, T. Smital: TRANSLATIONAL RELEVANCE OF ANIMAL MODELS FOR THE STUDY OF ORGANIC CATION TRANSPORTER FUNCTION. Organic Cation Transporters (Giuliano Ciarimboli, Sophie Gautron, Eberhard Schlatter, Eds.), Springer, 2016 (ISBN 978-3-319-23792-3, DOI 10.1007/978-3-319-23793-0) pp.217-242.
 3. D. Breljak, M. Ljubojević, Y. Hagos, V. Micek, D. Balen Eror, I. Vrhovac Madunić, H. Brzica, D. Karaica, N. Radovic, O. Kraus, N. Anzai, H. Koepsell, G. Burckhardt, B.C. Burckhardt, I. Sabolić: DISTRIBUTION OF THE ORGANIC ANION TRANSPORTERS NaDC3 AND OAT1-3 ALONG THE HUMAN NEPHRON. American Journal of Physiology – Renal Physiology. 2016 Jul 1;311(1):F227-38. IF=3.39 (Q1)
 4. T. Orct, J. Jurasović, V. Micek, D. Karaica, I. Sabolić. MACRO- AND MICROELEMENTS IN THE RAT LIVER, KIDNEYS, AND BRAIN TISSUES; SEX DIFFERENCES AND EFFECT OF BLOOD REMOVAL BY PERFUSION IN VIVO. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2017 Mar;40:104-111. IF=2.55 (Q3)
 5. I. Vrhovac Madunić, D. Breljak, D. Karaica, H. Koepsell, I. Sabolić: EXPRESSION PROFILING AND IMMUNOLOCALIZATION OF NA+-D-GLUCOSE-COTRANSPORTER 1 IN MICE EMPLOYING KNOCKOUT MICE AS SPECIFICITY CONTROL INDICATE NOVEL LOCATIONS AND DIFFERENCES BETWEEN MICE AND RATS. Pflügers Archiv: European Journal of Physiology. 2017 Aug 26: 1-21. IF=3.126 (Q2)
 6. I. Sabolić, M. Škarica, M. Ljubojević, D. Breljak, C. M. Herak-Kramberger, V. Crljen, Nikola Ljubešić: EXPRESSION AND IMMUNOLOCALIZATION OF METALLOTHIONEINS MT1, MT2 AND MT3 IN RAT NEPHRON. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2018 Mar;46:62-75. IF=3.225 (Q2)
 7. Y. Fu, D. Breljak, A. Onishi, F. Batz, R. Patel, W. Huang, P. Song, B. Freeman, E. Mayoux, H. Koepsell, N. Anzai, S.K. Nigam, I. Sabolić, V. Vallon: THE ORGANIC ANION TRANSPORTER OAT3 ENHANCES THE GLUCOSURIC EFFECT OF THE SGLT2 INHIBITOR EMPAGLIFLOZIN. American Journal of Physiology – Renal Physiology. 2018 Feb. IF=3.611 (Q1)
 8. M.S. Salker, Y. Singh, N. Zeng, H. Chen, S. Zhang, A.T. Umbach, H. Fakhri, U. Kohlhofer, L. Quintanilla-Martinez, R.R. Peter Durairaj, F.S.V. Barros, P. Vrljicak, S. Ott, S.Y. Brucker, D. Wallwiener, I. Vrhovac Madunić, D. Breljak, I. Sabolić, Hermann Koepsell, Jan J. Brosens, Florian Lang. LOSS OF ENDOMETRIAL SODIUM COTRANSPORTER SGLT1 IS DETRIMENTAL TO EMBRYO SURVIVAL AND FETAL GROWTH IN PREGNANCY. Scientific Reports. 2017 Oct;7. IF=4.259 (Q1)
 9. D. Karaica, D. Breljak, J. Lončar, M. Lovrić, V. Micek, I. Vrhovac Madunić, H. Brzica, C.M. Herak-Kramberger, J. Ivković Dupor, M. Ljubojević, T. Smital, Ž. Vogrinc, G. Burckhardt, B.C. Burckhardt, I. Sabolić. SEX-INDEPENDENT EXPRESSION OF CHLORIDE/FORMATE EXCHANGER Cfex (Slc26a6) IN RAT PANCREAS, SMALL INTESTINE, AND LIVER, AND MALE-DOMINANT EXPRESSION IN KIDNEYS. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 2018 Dec;69:286-303 (članak, znanstveni). IF=1.117 (Q4)
 10. M. Ljubojević, T. Orct, V. Micek, D. Karaica, J. Jurasović, D. Breljak, I. Vrhovac Madunić, D. Rašić, I. Novak Jovanović, M. Peraica, M. Gerić, G. Gajski, S. Kralik Oguić, D. Rogić, L. Nanić, I. Rubelj, I. Sabolić. SEX-DEPENDENT EXPRESSION OF METALLOTHIONEINS MT1 AND MT2 AND CONCENTRATIONS OF TRACE ELEMENTS IN RAT LIVER AND KIDNEY TISSUES: EFFECT OF GONADECTOMY.  Journal of trace elements in medicine and biology. 2019 Feb;53:98108 (članak, znanstveni). IF= 3.755 (Q2)