Marko Gerić

Zavod za toksikologiju

doktor znanosti / viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 24. veljače 1987.

Obrazovanje

 • 2011.-2016.
  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu doktorski studij, prirodne znanosti, biologija
 • 2008.-2010.
  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu diplomski studij, magistar eksperimentalne biologije
 • 2005.-2008.
  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu preddiplomski studij, prvostupnik biologije

Radno iskustvo

 • 2023.-danas
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, viši znanstveni suradnik
 • 2018.-2023.
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, znanstveni suradnik
 • 2016.-2018.
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, viši asistent
 • 2010.-2016.
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, znanstveni novak/asistent

Područja znanstvenog / stručnog interesa

genetička i okolišna toksikologija, biomonitoring populacija

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2016.
  InterRad: Interdisciplinary Radiation Research
  Njemačka
 • 2013.
  Fundamentals of designing and communicating scientific research
  Hrvatska
 • 2012.
  The effects of cytostatics and other pharmaceuticals on non-target organisms
  Italija
 • 2011.
  EUROTOX Basic toxicology course
  Srbija

Ostalo

Sudjelovanja na projektima

13 domaćih i međunarodnih projekata – trenutno HUMNap i EDIAQI

Popis objavljenih publikacija