Jedinica za molekulsku toksikologiju

Djelatnosti

 • Znanstvena istraživanja u eksperimentalnoj biomedicini u okviru domaćih i suradničkih inozemnih projekata
 • Vođenje diplomskih i magistarskih radnji te doktorskih disertacija u području biomedicine

SPECIFIČNI ISTRAŽIVAČKI INTERESI

Ekspresija membranskih prijenosnika za organske anione i katione, glukozu, vodikove ione i vodu u bubrezima i drugim organima pokusnih životinja (miševi, štakori), svinja i ljudi:

 • Spolne i vrstne razlike u ekspresiji prijenosnika
 • Regulacija ekspresije prijenosnika spolnim hormonima na razini mRNA i/ili proteina
 • Regulacija ekspresije prijenosnika putem unutarstaničnog prometa vezikula; uloga citoskeleta
 • Odnos ekspresije prijenosnika i (re)absorpcijskih i/ili sekrecijskih funkcija organa

Eksperimentalna toksičnost nekih teških metala (kadmij, živa, olovo):

 • Mehanizam toksičnosti teških metala u stanicama duž nefrona u štakora
 • Uloga metalotioneina kao posrednika i/ili zaštitnika toksičnosti izazvane teškim metalima
 • Uloga prijenosnika u staničnoj membrani u transportu i toksičnosti teških metala
 • Učinci toksičnih metala na:
  • građu i funkciju citoskeleta
  • unutarstanični promet vezikula
  • ekspresiju prijenosnika u staničnoj membrani u bubrezima i jetri sisavaca

Fiziologija, patofiziologija i toksikologija transporta vodikovih iona u muškom i ženskom spolnom traktu:

 • Prijenosnici vodikovih iona u stanicama duž muškog i ženskog spolnog trakta u štakora i ljudi
 • Morfološke i funkcijske značajke stanica koje luče vodikove ione u spolnom traktu u eksperimentalnoj toksičnosti izazvanoj teškim metalima u mužjaka i ženki štakor

INOZEMNI SURADNICI

 • Prof. Naohiko Anzai, M.D., Ph.D., Pharmacology and Toxicology, Kyorin University School of Medicine, Tokyo, Japan
 • Prof. Hermann Koepsell, M.D., Ph.D., Anatomy and Cell Biology, University of Würzburg, Würzburg, Germany
 • Prof. Gerhard Burckhardt, M.D., Ph.D. c/o Prof. Birgitta C. Burckhardt, Ph.D., Vegetative Physiology and Pathophysiology, University of Göttingen, Göttingen, Germany
 • Prof. Frank Thevenod, M.D., Ph.D., Physiology and Pathophysiology, Department of Human Medicine, School of Medicine, University of Witten/Herdecke, Witten, Germany

Oprema

Djelatnici