Tatjana Orct

Zavod za medicinu rada i okoliša

doktor znanosti; dipl. ing. kem. / viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 20. svibanj 1974.

Obrazovanje

  • 2004.-2012. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski doktorski studij biologije, smjer Toksikologija Utjecaj selenija na raspodjelu žive u mladih štakora [doktorska disertacija] Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 2012. Voditelj: Blanuša, Maja
  • 1995.-2002. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Studij kemije, smjer Analitička kemija Spektrofotometrijsko određivanje rutenija u obliku rutenijeva(III) kvercetin kompleksa [diplomski rad] Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 2002. Voditelj: Vojković, Vlasta

Radno iskustvo

  • od 2004. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam; od 2016. Znanstveni suradnik; od 2004. – 2016. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
  • 2003.-2004. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak Služba za zdravstvenu ekologiju (vježbenički staž)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Članstva u stručnim društvima / udrugama

  • Hrvatsko tokiskološko društvo, HTD

Popis objavljenih publikacija