Ivana Novak Jovanović

Zavod za toksikologiju

doktor znanosti / znanstveni savjetnik

Mjesto i datum rođenja

Osijek, 24. prosinca 1979.

Obrazovanje

 • 2010. doktor znanosti, znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, Karakterizacija katehinskih spojeva u zelenim i crnim čajevima primjenom elektrokemijskih metoda [doktorska disertacija] Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Prehrambeno-tehnološki fakultet; Voditelj: Marijan Šeruga, neposredni voditelj: Šebojka Komorsky-Lovrić
 • 2004. dipl. ing. prehrambene tehnologije i procesnog inženjerstva, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Prehrambeno-tehnološki fakultet

Radno iskustvo

 • Od 2011. Jedinica za toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
 • Od siječnja 2011. do kolovoza 2011. Jedinica za unapređenje kromatografskih metoda, Pliva Hrvatska, Zagreb
 • Od 2005. do 2011. Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Razvoj i evaluacija elektrokemijskih metoda za određivanje različitih biološki aktivnih spojeva u realnim uzorcima.
 • Ispitivanje redoks mehanizama biološki aktivnih spojeva primjenom voltametrijskih tehnika.
 • Ispitivanje antioksidativnog djelovanja prirodnih antioksidansa.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Od svibnja 2016. do studenog 2016. Laboratorij za biotehnologiju u akvakulturi, Institut “Ruđer Bošković”
 • Od lipnja 2007. do prosinca 2008. Laboratorij za elektroanalizu i koroziju, Institut Pedro Nunes, Coimbra, Portugal

Nagrade i priznanja

 • 2009. Državna nagrada za znanost za znanstvene novake za 2009. godinu

Istaknute publikacije

 1. I. Novak Jovanović, L. Čižmek, Š. Komorsky-Lovrić: Electrochemistry-based determination of pungency level of hot peppers using the voltammetry of microparticles. Electrochimica Acta, 208, 273-281, 2016.
 2. Š. Komorsky-Lovrić, I. Novak: Abrasive stripping voltammetry of myricetin and dihydromyricetin. Electrochimica Acta, 98, 153-156, 2013.
 3. I. Novak, M. Šeruga, Š. Komorsky-Lovrić: Electrochemical characterisation of epigallocatechin gallate using square-wave voltammetry. Electroanalysis, 21(9), 1019-1025, 2009.
 4. I. Novak, M. Šeruga, Š. Komorsky-Lovrić: Square-wave and cyclic voltammetry of epicatechin gallate on glassy carbon electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, 631(1-2), 71-75, 2009.
 5. I. Novak, P. Janeiro, M. Šeruga, A. M. Oliveira-Brett: Ultrasound extracted flavonoids from four varieties of Portuguese red grape skins determined by reverse-phase high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. Analytica Chimica Acta. 630(2), 107-115, 2008.

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • International Society of Electrochemistry

Popis objavljenih publikacija