Ivana Vrhovac Madunić

Zavod za toksikologiju

doktorica znanosti; dipl. ing. biol. (molekularna biologija) / Viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 12. svibnja 1984.

Obrazovanje

 • 2015. Doktorica znanosti, područje prirodne znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • 2009.  dipl. ing. biologije (smjer: molekularna biologija), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Radno iskustvo

 • 2022.-danas Viša znanstvena suradnica, Jedinica za molekulsku toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
 • 2017.-2022.  Znanstvena suradnica, Jedinica za molekulsku toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
 • 2019.-2020.  University Postdoctoral Fellow, Department of Reconstructive Sciences, Center for Regenerative Medicine and Skeletal Development, University of Connecticut Health Center, Farmington, Connecticut, SAD
 • 2015.-2017.  Poslijedoktorandica/viša asistentica, Jedinica za molekulsku toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
 • 2010.-2015.  Znanstvena novakinja/asistentica, Jedinica za molekulsku toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Istraživanje u području biomedicine (fiziologije) membranskih prijenosnika organskih aniona, kationa, glukoze, protona i vode u in vitro i in vivo modelima
 • Otkrivanje novih staničnih lokalizacija membranskih prijenosnika za natrij i glukozu (SGLT1, SGLT2, SGLT3) te razumijevanje njihove regulacije u dijabetesu tip 2 kao i drugim bolestima (npr. karcinomima)
 • Analiza djelovanja prirodnih i sintetskih bioaktivnih spojeva u tumorskim stanicama

Znanstvenostručna usavršavanja

 • rujan 2019.- rujan 2020. University Postdoctoral Fellow – Department of Reconstructive Sciences, University of Connecticut Health Center, Farmington, Connecticut, SAD (prof. dr. sc. Ivo Kalajzic, dr. med.)
 • siječanj/veljača 2022. Gostujuća istraživačica – Department of Genetic Toxicology and Cancer Biology, National Institute of Biology (NIB), Ljubljana, Slovenija (prof. dr. sc. Bojana Žegura)

Nagrade i priznanja

 • 2019.  Godišnja nagrada za znanstvena postignuća (3 prva autorstva) u 2018. godini, Institut za medicinska istraživanja i medicine rada, Zagreb
 • 2019.  Stipendija – International Centre for Genetics Engineering and Biotechnology (ICGEB), Trst, Italija
 • 2018.  Nagrada “Željko Trgovčević” za znanstvena postignuća u 2017. godini, Hrvatsko genetičko društvo (HGD)
 • 2018.  Stipendija – Federation of the European Biochemical Societies (FEBS), Prag, Češka
 • 2016.  Godišnja nagrada mladim znanstvenicima za znanstvena postignuća u 2015. godini od Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)
 • 2016. Stipendija – International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), Vancouver, Kanada
 • 2014. Stipendija – International Society for Ethnopharmacology (ISE), Puerto Varas, Čile
 • 2014. Stipendija – World Sciences Forum for Young Researchers, Baku, Azerbajdžan
 • 2012. Stipendija – Federation of the European Biochemical Societies (FEBS), Opatija, Hrvatska
 • 2007. Nagrada “Student godine” dodijeljene od European Federation of Food Science and Technology (EFFoST) za znanstveno istraživački rad, Lisabon, Portugal
 • 2006. Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)
 • Hrvatsko društvo za istraživanje raka (HDIR)

Ostalo

Vođenje znanstvenih projekata

 • 2022.-2023.  Identificiranje interakcija bubrežnih i jetrenih organskih kationskih prijenosnika (OCTs) s oksimima, antidotima koji se koriste u liječenju trovanja organofosfatima, hrvatsko-njemački znanstveni projekt, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD), voditelji: dr. sc. Ivana Vrhovac Madunić i prof. dr. sc. Mladen V. Tzvetkov
 • 2021.-2022. Oksimi kao potencijalni inhibitori prijenosa glukoze u stanicama raka prostate, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, voditeljica: dr. sc. Ivana Vrhovac Madunić

Sudjelovanje u provedbi znanstvenih projekata

 • 2022.-2026.  Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement (EDIAQI), HORIZON (HLTH-2021-ENVHLTH-02-02), voditelj: dr. sc. Francesco Mureddu
 • 2022.-2026.  Personalized medicine in chronic kidney disease: improved outcome based on Big Data (PerMediK), COST EU projekt CA21165, Voditelj: prof. dr. sc. Joachim Jankowski
 • 2022.-2026.  3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE), COST EU projekt CA21139, Voditelj: dr. sc. Winfried Neuhaus
 • 2022.-2024.  O znanosti kroz sport – STEMsport, Europski socijalni fond “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za popularizaciju STEM-a”, nositelj: Hrvatski judo savez, IMI (partner)
 • 2020.-2023.  Molekularni mehanizmi toksičnosti protuotrova i potencijalnih lijekova (CellToxTargets), Hrvatska zaklada za znanost (UIP-2017-05-7260), voditeljica: dr. sc. Maja Katalinić
 • 2019.-2022.  Changes in the Muscle Cell Viability Under the Influence of Oxime Analogue, hrvatsko-slovenski projekt, MZO, Voditelji: dr. sc. Maja Katalinić i prof. dr. sc. Sergej Pirkmajer
 • 2019.-2020.  Mechanisms Underlying Commitment and Differentiation of Progenitor Cells During Bone Healing, National Institutes of Health (NIH, 5R01AR055607-04) i National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), voditelj: prof. dr. sc. Ivo Kalajzic, UConn Health, Farmington, Connecticut, SAD
 • 2019.-2020.  Generating New RGS5 Mouse Model for Lineage Tracing, projekt financira Research Excellence Program funds, University of Connecticut, UConn Health, SAD, voditelj: prof. dr. sc. Ivo Kalajzic
 • 2018.-2022.  Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences (COMULIS), COST EU projekt CA17121, Voditelj: prof. dr. sc. Andreas Walter
 • 2018.-2019.  SafeFood – Procjena toksikološke sigurnosti toksina iz hrane, hrvatsko-slovenski projekt, MZO, Voditelji: dr. sc. Goran Gajski i dr. sc. Bojana Žegura
 • 2014.-2019. Aging-Related Expression of Membrane Transporters in Rat (AGEMETAR), Hrvatska zaklada za znanost (IP-2013-11-1481), Voditelji: dr. sc. Ivan Sabolić (2014-2016) i dr.sc. Davorka Breljak (2016-2019)
 • 2010.-2013Mammalian Renal Transporters; Gender Differences and Effects of Toxic metals, MZO (022-0222148-2146). Voditelj: dr. sc. Ivan Sabolić, dr. med.

Izbor u znanstveno zvanje

 • 30.03.2016. izbor u znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti
 • 12.05.2016. izbor u znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti, znanstvenom polju biologije
 • 30.06.2021. izbor u višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti
 • 10.02.2022. izbor u višeg znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti, znanstvenom polju biologije

Suradnica u nastavi

 • 2017.-danas Suradnica u nastavi – Metode u imunologiji, Program: Eksperimentalna biologija modul: imunologija i fiziologija, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu

Organizacijske aktivnosti i ostalo

 • 2022.-2026.  Članica Management Committee za COST Akciju CA21139 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE), COST Europska Unija
 • 2022.-2026.  Članica Management Committee za COST Akciju CA21165 Personalized medicine in chronic kidney disease: improved outcome based on Big Data (PerMediK), COST Europska Unija
 • 2021.-2022.  Članica Organizacijskog odbora za organiziranje međunarodnog kongresa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (Brela,Croatia)
 • 2021.  Članica Programskog odbora radionice Better skills for better jobs: Excellent Lab Book for an Excellent Career (u organizaciji FEBS i HDBMB)
 • 2021.-2022.  Koordinatorica za dodjeljivanje potpora (Grant Awarding Coordinator) COST Akcije CA17121 COMULIS
 • 2020.-danas Članica Izvršnog odbora Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)
 • 2018.-2022.  Članica Management Committee za COST Akciju CA17121 Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences (COMULIS), COST Europska Unija
 • 2018.-2022.  Koordinatorica za potpore Inclusiveness Target Countries (ITC) za COST Akciju CA17121 COMULIS, COST Europska Unija
 • 2011.-2013.  Predstavnica asistenata i viših asistenata u Znanstvenom vijeću Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2014.-2019.  Članica Povjerenstva za znanost i društvo Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)
 • 2014.-2017.  Članica znanstvenog Odbora u International Society for Ethnopharmacology (ISE)
 • 2008.  Članica tehničke podrške u organizaciji 38. međunarodnog kongresa European Mutagen Society (EEMS), Cavtat

Voditeljstvo diplomskih studenata

 • 2021. – Diplomski rad – studentica Dunja Kureljak: „Citotoksični učinak imidazolijevih spojeva na stanice raka prostate”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Popis objavljenih publikacija