Marija Ljubojević

Zavod za toksikologiju

doktor znanosti / viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Kutina, 18. ožujka 1975.

Obrazovanje

 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Znanstveno-istraživačka djelatnost usmjerena je većinom na istraživanje fiziologije (razlike među spolovima) i patofiziologije (toksikologije teških metala) bubrega koje se temelji na praćenju promjene raspodjele i količine citosolnih proteina (citoskeleta i metalotioneina) te transportera (Slc, Mdr, NaK-ATPaze i dr.) odgovornih za prijenos različitih tvari mehanizmima sekrecije i/ili reapsorpcije preko stanične membrane epitela nefrona.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2003. Centar za fiziologiju i patofiziologiju Sveučilišta Georg-August u Goettingenu, Njemačka, suradnja na projektu: Cloning, Characterization and Immunolocalistion of rbNaDC3
 • 2004. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, tečaj bioinformatike
 • 2004. Institut «Ruđer Bošković» Zagreb, Hrvatska, Metodološki tečajevi u biologiji i medicini : Molekularna medicina 1
 • 2008.-2010. Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA, postdoktorsko usavršavanje u sklopu Programa membranske biologije, (Program in membrane biology, PMB Massachusetts General Hospital (MGH) /Harvard Medical School, Boston, MA, USA)

Nagrade i priznanja

 • 2004. Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima od Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Istaknute publikacije

 1. Expression of basolateral organic anion and cation transporters in experimental cadmium nephrotoxicity in rat kidney. Ljubojević M, Breljak D, Herak-Kramberger CM, Anzai N, Sabolić I. Arch Toxicol. 2016 Mar;90(3):525-41. doi: 10.1007/s00204-015-1450-8.
 2. Renal expression of organic anion transporter OAT2 in rats and mice is regulated by sex hormones. Ljubojević M, Balen D, Breljak D, Kusan M, Anzai N, Bahn A, Burckhardt G, Sabolić I. Am J Physiol Renal Physiol. 2007 Jan;292(1):F361-72.
 3. Rat renal cortical OAT1 and OAT3 exhibit gender differences determined by both androgen stimulation and estrogen inhibition. Ljubojevic M, Herak-Kramberger CM, Hagos Y, Bahn A, Endou H, Burckhardt G, Sabolic I. Am J Physiol Renal Physiol. 2004 Jul;287(1):F124-38.

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)

Popis objavljenih publikacija