Jasna Jurasović

Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

doktor znanosti / znanstveni savjetnik / Predstojnik Jedinice

Mjesto i datum rođenja

Nova Gradiška, 19. svibnja 1965.

Obrazovanje

  • 2001. – doktor znanosti, znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, polje Farmacija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 1992. – magistar prirodnih znanosti iz područja kemije (Analitička kemija), Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF), Sveučilište u Zagrebu
  • 1988. – dipl. ing. kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

  • Od 1988. u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

toksikologija i analitika metala; biološki monitoring i procjena okolišne izloženosti ljudi (osobito ranjivih skupina) metalima; međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata; utjecaj genskih polimorfizama na osobnu osjetljivost za toksične učinke metala

Znanstvenostručna usavršavanja

  • 2004.-2005. stipendija Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency, JICA) u Institutu za napredne industrijske znanosti i tehnologiju (Advanced Industrial Science and Technology, AIST) Tohoku, Japan

Članstva u stručnim udrugama / društvima

  • Hrvatsko toksikološko društvo
  • International Society of Trace Element Research in Humans (ISTERH)

Popis publikacija