Jedinica za toksikologiju

Djelatnost

ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

U Jedinici za toksikologiju provode se istraživanja u okviru dva znanstvena projekta financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:

Toksični učinci organofosfornih spojeva (OPs), te postojeći i novi potencijalni antidoti istražuju se u okviru projekta Terapijski učinak novosintetiziranih spojeva pri otrovanju organofosfatima. Opće toksikološko djelovanje OPs zasniva se na ireverzibilnoj inhibiciji hidrolitskih enzima; vitalno važne acetilkolinesteraze (AChE) i butirilkolinesteraze (BChE). Radi se o spojevima s primarnim djelovanjem na kolinergički živčani sustav koji se osim primjene u poljoprivredi, javnom zdravstvu te veterinarskoj i humanoj medicini mogu nažalost primjeniti i kao živčani bojni otrovi. Usprkos brojnim istraživanjima i saznanjima prikladan antidot koji bi bio zadovoljavajuće djelotvoran u liječenju otrovanja OPs još uvijek nije pronađen, pa je iznalaženje učinkovitih antidota jedan od ključnih segmenata u tom području istraživanja.

Mikotoksini su metaboliti raznorodnih plijesni s toksičnim, karcinogenim, genotoksičnim, mutagenim i teratogenim svojstvima. Toksični učinci mikotoksina istražuju se u okviru projekta Toksični učinci mikotoksina na ljude i životinje. Problem zagađenja hrane mikotoksinima sve je više izražen zbog toga što na tržište dolazi sve više namirnica iz tropskih zemalja gdje je mogućnost rasta plijesni i zagađenja mikotoksinima veća. Osim toga u novije se vrijeme sve više koristi tzv. zdrava hrana, odnosno hrana bez pesticida, zbog čega je sve učestalija zagađenost plijesnima i njihovim metabolitima, mikotoksinima. U okviru projekta istražuje se mehanizam toksičnosti mikotoksina i mjere njihove koncentracije u biološkom materijalu i hrani.

STRUČNA DJELATNOST

U radnika izloženih pesticidima (organofosfornim i karbamatnim spojevima) mjeri se aktivnost kolinesteraza u punoj krvi i u plazmi.

Oprema

Djelatnici