Dubravka Rašić

Jedinica za toksikologiju

doktor znanosti; prof. biologije i kemije / viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Koprivnica, 10. studeni 1980.

Obrazovanje

 • 2013. Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Disertacija „Učinak oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti okratoksina A i citrinina“, mentorica dr. sc. Maja Peraica, dr. med., znanstvena savjetnica
 • 2005. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Diplomski rad „Razvoj obraštajnih zajednica u reotopima Plitvičkih jezera“, mentorica prof. dr.sc. Biserka Primc Habdija

Radno iskustvo

 • Od 2016. godine znanstveni suradnik u Jedinici za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.
 • 2013. – 2016. godine viši asistent u Jedinici za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.
 • 2007. – 2013. godine znanstveni novak na projektu MZOS „Utjecaj mikotoksina na ljude i životinje“ u Jedinici za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Toksikologije i mehanizam djelovanja mikotoksina

Znanstvenostručna usavršavanja

Radionice i tečajevi

 • 2016. Principles of Toxicology Course, Zagreb, Hrvatska
 • 2014. Enlargement and Integration Workshop. Analysis of food and feed contaminants – Legal and scientific framework, including method validation and measurement uncertainity. Joint Research Centre, Zagreb, Hrvatska
 • 2014. Stress: Comprehensive and Authentic Summer School, Zagreb, Hrvatska
 • 2009. Mechanisms and Consequences of Free Radical-Mediated Oxidative Protein Modifications, Antalya, Turska
 • 2008. „Lipids as regulators of cell function“, Spetses, Grčka

Nagrade i priznanja

 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za rad objavljen u časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju koji je citiran najmanje 10 puta u bazama Web of Science ili SCOPUS.

Popis publikacija