Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

Djelatnost

Toksikokinetika i zdravstveni učinci otrovnih i esencijalnih elemenata

 • međudjelovanja otrovnih metala (kadmija, olova, žive, aluminija) i esencijalnih elemenata (kalcij, željezo, cink, bakar, selenij) i procjene štetnih učinaka na tjelesne funkcije i zdravstvena stanja: učinci na žensku reprodukciju i perinatalni učinci;
 • učinci na mušku reprodukcijsku funkciju;
 • učinci na krvni tlak;
 • učinci na alergijske poremećaje dišnog sustava i kože;
 • učinci na aktivnost antioksidativnih enzima (superoksid-dismutaza, glutation-peroksidaza) i njihov doprinos određenim zdravstvenim učincima;
 • učinci na stanje kostiju;
 • utjecaj dobi, spola i čimbenika načina života (prehrambene navike, pušenje, konzumiranje alkohola, stres) na stanje metala u tijelu;
 • Procjena izloženosti ljudi metalima pomoću biološkog monitoringa toksičnih i esencijalnih metala u skupinama profesionalno izložene i opće populacije te u vulnerabilnim skupinama stanovništva;
 • Biološki monitoring indikatorskih organizama i monitoring metala i metaloida u okolišu;
 • Razrada metoda za kvantitativnu analizu različitih elemenata (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, Zn, U, V) u biološkim uzorcima (ljudskim i životinjskim) i uzorcima iz okoliša tehnikama spektrometrije masa induktivno spregnute plazme (ICP-MS) i atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS) plamena i grafitne peći;
 • Testiranje novosintetiziranih kompleksirajućih spojeva i prehrambenih mjera za sniženje tjelesnog opterećenja toksičnim metalima u pokusnih štakora

Oprema

Djelatnici