Postojana organska zagađivala – procjena utjecaja na okoliš i stabilnost genetičkog materijala čovjeka

Voditelj projekta: Snježana Herceg Romanić