Gordana Mendaš Starčević

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / viša znanstvena suradnica

Obrazovanje

 • 2007. Diploma doktora prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2001. Diploma magistra prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1997. Diploma inženjera kemije
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 1997. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 1997. Prehrambena industrija Vindija d. d., Varaždin

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnica)
 • 2024. – 2027. Perfluoroalkilne tvari (PFASs) u životinjskim vrstama iz vodenih i kopnenih staništa te hrani životinjskog podrijetla: izloženost i procjena rizika hrvatskih potrošača – PFASsFoodWildlife, NextGenerationEU (suradnica)
 • 2021. – 2024. Analiza organskih zagađivala u biološkim sustavima i okolišu, IMI (suradnica)
 • 2019. – 2022. Postojani organoklorovi spojevi u majčinom mlijeku i njihov mogući učinak na razinu primarnih oštećenja DNA u ljudskim stanicama, hrvatsko-srpski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 2014. – 2018. Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti – OPENTOX, HrZZ (suradnica)
 • 2011. – 2013. Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (suradnica)
 • 2009. – 2010. Otapanje i sorpcija sastojaka municije, hrvatsko-izraelski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 2007. – 2014. Organska onečišćenja u okolišu – raspodjela, interakcije, izloženost ljudi, MZOŠ RH (suradnica)
 • 2002. – 2006. Pesticidi, postojana i hlapljiva organska onečišćenja u okolišu, MZOŠ RH (suradnica)
 • 2002.– 2006. Idejno rješenje biotehnološkog postupka za obradu otpadnih voda iz proizvodnje atrazina, tehnologijski i istraživačko-razvojni projekt (suradnica)
 • 1999. – 2001. Analitika i kemija pesticida i srodnih spojeva u biosferi, hrvatsko-slovenski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 1997. – 2002. Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okolišu, MZOŠ RH (suradnica)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Razvoj i validacija analitičkih metoda,
 • tekućinska i plinska kromatografija,
 • postojana organska zagađivala u okolišnim i biološkim uzorcima,
 • procjena izloženosti i procjena rizika za ljudsko zdravlje

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2013. TAIEX – Study Visit on the Assessment of Health Risk from Pesticides, Milano, Italija
 • 2003. Special Liquid Chromatography Export Training Course, Varian, Walton-on-Thames, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 2001. Studijski boravak na Katedri za analitičku kemiju Fakulteta za kemiju i kemijsku tehnologiju Sveučilišta u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • 1998. EUROTOX Education Course „Principles in Risk Assessment“, Pula, Hrvatska

Nagrade i priznanja

 • 2012. Godišnja nagrada za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu koji je najbolje svrstan u znanstvena područja iz baze Web of Science, IMI, Zagreb

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko kemijsko društvo

Druga zaduženja

 • Redovita članica Odbora za procjenu rizika u Europskoj agenciji za kemikalije
 • Članica Radne grupe za Direktivu o vodi za piće pri Odboru za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije
 • Članica Radne skupine Programskog odbora Obzor Europa za područje Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš
 • Članica Radne skupine za Praćenje i ispunjavanje obveza iz Trećeg nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
 • Članica ad hoc Radne grupe za donošenje Znanstvenog mišljenja o izloženosti odrasle populacije RH dioksinima i dioksinima sličnih polikloriranih bifenila (DL-PCB) iz različitih vrsta hrane
 • Članica  Radne skupine za izradu Akcijskog plana za provedbu odluka OECD-a iz područja kemikalija

Popis objavljenih publikacija