Sanja Stipičević

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti; dipl. ing. kem. / viši znanstveni suradnik; Koordinatorica popularizacijskih i promidžbenih aktivnosti

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 1. travnja 1974.

Obrazovanje

 • 1988.-1992.  XI. gimnazija u Zagrebu
 • 1992.-1998.  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1998. Diploma inženjera kemije
 • 1998.-2003. Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Kemija/Analitička kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2003. Diploma magistra prirodnih znanosti (kemija)
 • 2009. Diploma doktora prirodnih znanosti (kemija)

Radno iskustvo

 • 1998.-> Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Razvoj analitičkih metoda za selektivno određivanje tragova organskih zagađivala i njihovih produkata razgradnje u uzorcima iz okoliša i biološkim materijalima
 • Praćenje prostorne i vremenske raspodjele organskih zagađivala u tlu i vodi
 • Istraživanje parametara koji utječu na postojanost i pokretljivost organskih zagađivala u tlu/sedimentu
 • nastava – diplomski studij (Agronomski fakultet, studij Fitomedicina, kolegij: Interakcije herbicida u tlu)
 • vođenje diplomskih radova (analitička kemija)
 • vođenje radionica iz kemije za osnovne i srednje škole (popularizacija znanosti)

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2001.   Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani, Katedra za analitičku kemiju, Ljubljana, Slovenija
 • 2007.   3. Međunarodna ljetna škola „Advances and Trends in Environmental Chemistry and Ecotoxicology of Persistent Toxic Substances“, RECETOX, Sveučilište Masaryk, Brno, Češka

Istaknute publikacije

 1. S. Stipičević et al., Persistence and mobility of green herbicides in agricultural soil. Complete Communications of the 2nd International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering / ScienceKNOW Conferences (ur.). Rim, Italija, 2016. (baza proširenih sažetaka). http://bib.irb.hr/datoteka/828739.ICGCSE2016.html
 2. S. Stipičević et al., Distribution of terbuthylazine and atrazine residues in crop-cultivated soil: The effect of herbicide application rate on herbicide persistence. Geoderma 259/260 (2015); 300-309. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706115300057

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Američko kemijsko društvo

Popis publikacija