Sanja Stipičević

Zavod za higijenu okoliša

naslovna docentica / doktorica znanosti / viša znanstvena suradnica

Obrazovanje

 • 2009. Diploma doktora prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2003. Diploma magistra prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1998. Diploma inženjera kemije
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 1998. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnica)
 • 2021. – 2024. Analiza organskih zagađivala u biološkim sustavima i okolišu, IMI (suradnica)
 • 2021. – 2022. Bioaktivni potencijal i sadržaj metala i nikotina u jestivom vrganju u ovisnosti o opterećenju tla toksičnim metalima, IMI (suradnica)
 • 2016. – 2017. Razvoj biotest metode za dokazivanje rezidua herbicida u tlu, Zaklada HAZU (suradnica)
 • 2015. – 2016. Ponašanje novih herbicida u polju kukuruza u okolici Zagreba, Zaklada HAZU (voditeljica)
 • 2014. – 2018. Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti – OPENTOX, HrZZ (suradnica)
 • 2011. – 2013. Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (suradnica)
 • 2009. – 2010. Otapanje i sorpcija sastojaka municije, hrvatsko-izraelski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 2007. – 2014. Organska onečišćenja u okolišu – raspodjela, interakcije, izloženost ljudi, MZOŠ RH (suradnica)
 • 2004. – 2005. Studij interakcije pesticida s anorganskim i organskim tvarima u vodi i tlu, hrvatsko-slovenski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 2002. – 2006. Pesticidi, postojana i hlapljiva organska onečišćenja u okolišu, MZOŠ RH (suradnica)
 • 2002.– 2006. Idejno rješenje biotehnološkog postupka za obradu otpadnih voda iz proizvodnje atrazina, tehnologijski i istraživačko-razvojni projekt (suradnica)
 • 1999. – 2001. Analitika i kemija pesticida i srodnih spojeva u biosferi, hrvatsko-slovenski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 1998. – 2002. Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okolišu, MZOŠ RH (suradnica)

Stručni projekti

 • 2017. – 2019. Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) iz poljoprivrede u različitim agroekološkim uvjetima, Hrvatske vode (suradnica)
 • 2002. – 2012. Godišnji ugovori o uslugama sustavnog ispitivanja kakvoće površinskih voda, Hrvatske vode (suradnica)

Popularizacijski projekti

 • 2022. – 2024. Upoznaj toksičnost – živi sigurno – MeeTox, EU Erasmus+ KA2 (koordinatorica za IMI)
 • 2022. – 2024. O znanosti kroz sport – STEMsport, ESF (koordinatorica za MI)
 • 2021. – 2023. Rijeke znanja, ESF (koordinatorica za IMI)
 • 2021. Zdrav k’o zmaj, Društvo „Naša djeca“ Ozalj/IMImobil 2021 (koordinatorica za IMI)
 • 2019. – danas IMImobil, IMI, Zagreb (suradnica, koordinatorica 2019. – 2023.)

Nastava

 • 2015. – danas Diplomski studij Fitomedicina/Agroekologija, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kolegij: Interakcije herbicida u tlu (suradnica)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • analitička kemija,
 • razvoj analitičkih metoda,
 • analiza organskih zagađivala u okolišu,
 • mehanizmi interakcije, prijenosa i razgradnje pesticida u tlu/sedimentu,
 • popularizacija znanosti

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2022. Ljetna škola znanstvene komunikacije, MEDILS, Split
  Suvremeni pristup pri praćenju onečišćujućih tvari u Dunavskom slivu, FKIT, Zagreb
 • 2018. Advanced Techniques for the Analysis of Trace Emerging Contaminants in Environmental Samples, PMF, Zagreb
 • 2015. Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025, HMD, Zagreb
 • 2011. S-B-4 STATISTICA BASIC, Systemcom, Zagreb
 • 2007. Statistika u validaciji analitičkih metoda, HMD, Zagreb
  Ljetna škola „3th Summer School of Advances and Trends in Environmental Chemistry and Ecotoxicology of Persistent Toxic Substances – RECETOX“, Sveučilište Masaryk, Brno, Češka
 • 2006. Validation, Sveučilište u Ljubljani i SENARC, Lipica, Slovenija
 • 2001. Studijski boravak, Katedra za analitičku kemiju, Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Nagrade i priznanja

 • 2022. Godišnja nagrada za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu koji je najbolje svrstan u znanstvena područja iz baze Web of Science, IMI, Zagreb
 • 2016. ACS Pittcon Travel Grant, Pittcon International Delegation, Američko kemijsko društvo, Atlanta, Georgia, SAD
 • 2016. Pittcon Delegate Grant, Joint Board-Council Committee on International Activities, Američko kemijsko društvo, San Diego, Kalifornija, SAD

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko toksikološko društvo (članica Suda časti, 2023.  danas)
 • Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka

Ostala zaduženja

 • 2022. – danas Članica Povjerenstva za pesticide, Ministarstvo poljoprivrede RH
 • 2022. – danas Koordinatorica za Informacijski sustav znanosti RH (CroRIS)
 • 2022. – 2026. Predsjednica Povjerenstva za Plan rodne ravnopravnosti
 • 2020. – danas Koordinatorica za studentsku praksu, Karijerni centar PMF-a, Zagreb
 • 2016. – 2023. Koordinatorica popularizacijskih i promidžbenih aktivnosti Instituta
  Urednica godišnjih izvještaja o radu Instituta

Popis objavljenih publikacija