Sanja Fingler Nuskern

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / viša znanstvena suradnica / umirovljena vanjska suradnica

Obrazovanje

 • 1998. Diploma doktora prirodnih znanosti
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1985. Diploma magistra prirodnih znanosti
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1983. Diploma inženjera kemije, istraživački smjer
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 1983. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

 • 2021. – 2024. Analiza organskih zagađivala u biološkim sustavima i okolišu, IMI (suradnica)
 • 2018. – 2021. Postojana organska zagađivala – procjena utjecaja na okoliš i stabilnost genetičkog materijala čovjeka, IMI (suradnica)
 • 2014. – 2018. Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti – OPENTOX, HrZZ (suradnica)
 • 2011. – 2013. Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (suradnica)
 • 2009. – 2010. Otapanje i sorpcija sastojaka municije, hrvatsko-izraelski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 2007. – 2014. Organska onečišćenja u okolišu – raspodjela, interakcije, izloženost ljudi, MZOŠ RH (suradnica)
 • 2004. – 2005. Studij interakcije pesticida s anorganskim i organskim tvarima u vodi i tlu, hrvatsko-slovenski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 2002. – 2006. Pesticidi, postojana i hlapljiva organska onečišćenja u okolišu, MZOŠ RH (suradnica)
 • 1999. – 2001. Analitika i kemija pesticida i srodnih spojeva u biosferi, hrvatsko-slovenski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 1998. – 2002. Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okolišu, MZOŠ RH (suradnica)

Druga zaduženja

 • Hrvatski zavod za norme: članica Tehničkog odbora TO 147 Kvaliteta vode
 • Članica Radne skupine za praćenje provedbe akcijskog plana EU „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Analitička kemija,
 • razvoj analitičkih metoda,
 • postojana organska zagađivala,
 • okolišni i biološki uzorci,
 • procjena rizika za ljudsko zdravlje

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 1989. – 1990. Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, ETH (Dübendorf, Švicarska)

Popis objavljenih publikacija