Marija Dvoršćak

Zavod za higijenu okoliša

doktor znanosti; dipl. ing. kem. / znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Varaždin, 4. prosinca 1983.

Obrazovanje

 • 1998.-2002.  I. Gimnazija u Varaždinu
 • 2002.-2007.  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2007. Diploma inženjera kemije
 • 2008.-2015.  Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij prirodnih znanosti, Kemija, smjer Analitička kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2015. Diploma doktora prirodnih znanosti (kemija)

Radno iskustvo

 • 2008.-danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Razvoj analitičkih metoda za osjetljivo i selektivno određivanje tragova postojanih organoklorovih pesticida i specifičnih kongenera poliklorbifenila u uzorcima iz okoliša (tlo, sediment, zrak), naftnih derivata i otpadnih ulja
 • Razvoj analitičkih metoda za osjetljivo i selektivno određivanje raspodjele pesticida i njihovih metabolita u biološkim uzorcima
 • Praćenje prostorne i vremenske raspodjele organskih zagađivala u tlu i vodi
 • Istraživanje parametara koji utječu na postojanost i pokretljivost organskih zagađivala u tlu/sedimentu

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2009.  „5th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology“, Masaryk University, Brno, Češka
 • 2016. “Principles of Toxicology Course”, Hrvatsko toksikološko društvo i EUROTOX, Zagreb
 • 2016. “XVI. International Chromatography School”, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Nagrade i priznanja

 • 2016. Young Scientist Award, CROTOX 2016, Poreč

Istaknute publikacije

 1. M. Dvoršćak, Determination of terbuthylazine in urine of rats exposed to low doses. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Zagreb: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada , 2016. 33-33.
 2. M. Dvoršćak et al., Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in atmospheric particles collected in Zagreb, Croatia. Croatica Chemica Acta 88 (2015), 2; 179-188.

Članstva u stručnim društvima / udrugama

Hrvatsko kemijsko društvo
Hrvatsko toksikološko društvo

Popis objavljenih publikacija