Snježana Herceg Romanić

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

Obrazovanje

 • 2004. Diploma doktora prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1999. Diploma magistra prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1994. Diploma inženjera prehrambene biotehnologije
  Biokemijsko inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 1995. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (voditeljica)
 • 2024. – 2027. Perfluoroalkilne tvari (PFASs) u životinjskim vrstama iz vodenih i kopnenih staništa te hrani životinjskog podrijetla: izloženost i procjena rizika hrvatskih potrošača – PFASsFoodWildlife, NextGenerationEU (suradnica)
 • 2021. – 2024. Analiza organskih zagađivala u biološkim sustavima i okolišu, IMI (voditeljica)
 • 2019. – 2022. Postojani organoklorovi spojevi u majčinom mlijeku i njihov mogući učinak na razinu primarnih oštećenja DNA u ljudskim stanicama, hrvatsko-srpski program znanstvene suradnje (voditeljica)
 • 2018. – 2021. Postojana organska zagađivala – procjena utjecaja na okoliš i stabilnost genetičkog materijala čovjeka, IMI (voditeljica)
 • 2014. – 2018. Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti – OPENTOX, HrZZ (suradnica)
 • 2011. – 2013. Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (voditeljica)
 • 2007. – 2014. Organska onečišćenja u okolišu – raspodjela, interakcije, izloženost ljudi, MZOŠ RH (suradnica)
 • 2002. – 2006. Pesticidi, postojana i hlapljiva organska onečišćenja u okolišu, MZOŠ RH (suradnica)
 • 1999. – 2001. Analitika i kemija pesticida i srodnih spojeva u biosferi, hrvatsko-slovenski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 1996. – 2002. Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okolišu, MZOŠ RH (suradnica)
 • 1995. – 1998. Praćenje organoklorovih spojeva u crnogoričnom drveću i okolnom zraku te ljudskom mlijeku, Američka agencija za zaštitu okoliša (suradnica)
 • 1995. – 1996. Pesticidi: Mehanizam djelovanja i distribucija u biosferi, MZOŠ RH (suradnica)

Stručni projekti

 • 2003. Izvještaj o izvorima, raspodjeli i učincima POPs spojeva na okoliš i zdravlje ljudi, Hrvatski centar za čistiju proizvodnju (projekt: Enabling Activities to Facilitate Early Action on the Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Republic of Croatia; ugovarači: UNIDO i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH) (suradnica)
 • 2001. – 2002. Izvještaj o mjerenjima emisija iz uređaja „PUTO“, „PUTO“ termička obrada tehnološkog otpada d. o. o. (suradnica)
 • 1997. – 1998. Program praćenja polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzofurana (PCDF) u zraku kao nulto stanje za „PUTO“, ZGO d. o. o. (suradnica)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Postojana organska zagađivala u okolišu – raspodjela, izvori i izloženost ljudi,
 • morski okoliš, slatkovodni okoliš, zrak,
 • humani biomonitoring

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2014. TAIEX Expert Mission on Authorisation of Biocidal Products – European Commission’s DG Enlargement, Human Exposure, Zagreb
 • 1997. IUTOX Training Course on Basic Toxicology, Budimpešta, Mađarska

Nagrade i priznanja

 • 2015. Godišnja nagrada za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu koji je najbolje svrstan u znanstvena područja iz baze Web of Science, IMI, Zagreb
 • 2007. ACS Pittcon Travel Grant (nominacija Hrvatskog kemijskog društva), Pittcon International Delegation, Američko kemijsko društvo, Chicago, Illinois, SAD

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko kemijsko društvo

Druga zaduženja

 • 2022. Član ad hoc Radne grupe za donošenje Znanstvenog mišljenja o izloženosti odrasle populacije RH dioksinima i dioksinima sličnih polikloriranih bifenila (DL-PCB) iz različitih vrsta hrane
 • 2021. Član Radne skupine za praćenje i ispunjavanje obveza iz Trećeg nacionalnog plana za provedbu Stokholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
 • 2014. Član Radne skupine za praćenje i ispunjavanje obveza iz Drugoga nacionalnog plana za provedbu Stokholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
 • 2002. Predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja RH – sastanak projekta „Regionally based assessment of persistent toxic substances – Mediterranean region“, UNEP, Barcelona, Španjolska

Popis objavljenih publikacija