Snježana Herceg Romanić

Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju

doktor znanosti / znanstveni savjetnik u trajnom zvanju / Predstojnik Jedinice

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 1970.

Obrazovanje

 • 1999.-2004.
  Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada doktor znanosti
 • 1995.-1999.
  Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada magistar znanosti
 • 1989.-1994.
  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer Biokemijsko inženjerstvo, Sveučilište u Zagrebu diplomirani inženjer

Radno iskustvo

 • 1995.-
  Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Istraživanje porijekla i raspodjele specifičnih organskih zagađivala poput postojanih organoklorovih spojeva u okolišu (zrak, bilje, životinjski kopneni i morski organizmi).
 • Istraživanje izloženosti ljudi postojanim organoklorovim spojevima (majčino mlijeko).

Znanstvenostručna usavršavanja

 • IUTOX Training Course on Basic Toxicology”, Budimpešta, Mađarska, 1997.
 • “Workshop on Validation” – University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology and SENARC, Lipica, Slovenija, 2006.
 • “TAIEX Expert Mission on authorisation of biocidal products” – European Commission’s DG Enlargement, Human exposure, Zagreb, Hrvatska, 2014

Nagrade i priznanja

 • Nominacijom Hrvatskog kemijskog društva dobitnica nagrade Američkog kemijskog društva da kao predstavnik Hrvatske sudjeluje “Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry & Applied Spectroscopy” (PITTCON), SAD-u, Chicago, Illinois, 2007.
 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu, 2015.

Istaknute publikacije

 1. G. Jovanović, S. Herceg Romanić, A. Stojić, D. Klinčić, M. Matek Sarić, J. Grzunov Letinić, A. Popović. Introducing of modeling techniques in the research of POPs in breast milk – A pilot study. Ecotoxicology and Environmental Safety 172 (2019) 341–347. (IF=3,947; Q1) INTERAKTIVNI SADRŽAJ (izradio suradnik na publikaciji A. Stojić, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu)
 2. S. Herceg Romanić, G. Vuković, D. Klinčić, M. Matek Sarić, I. Župan, D. Antanasijević, A. Popović. Organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in Cyprinidae fish: Towards hints of their arrangements using advanced classification methods. Environmental Research 165 (2018) 349–357. (IF=4,732; Q1)
 3. S. Herceg Romanić, G. Vuković, D. Klinčić, D. Antanasijević. Self-organizing maps for indications of airborne polychlorinated biphenyl (PCBs) and organochlorine pesticide (OCPs) dependence on spatial and meteorological parameters. Science of the Total Environment 628–629 (2018) 198–205. (IF=4,61; Q1)
 4. S. Herceg Romanić, D. Klinčić, Z. Kljaković-Gašpić, J. Kusak, S. Reljić, Ð. Huber. Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyl congeners in wild terrestrial mammals from Croatia: Interspecies comparison of residue levels and compositions. Chemosphere 137 (2015) 52–58. (IF=3,698; Q1)
 5. S. Herceg-Romanić, Z. Kljaković-Gašpić, D. Klinčić, Ivana Ujević. Distribution of persistent organic pollutants (POPs) in cultured mussels from the Croatian coast of the Adriatic Sea. Chemosphere 114 (2014) 69–75. (IF=3,340; Q1)

OSTALE PUBLIKACIJE

Članstva u stručnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo

Ostalo

Popis sudjelovanja i voditeljstva nad projektima u posljednjih pet godina

Mentorstvo

 • Neposredni voditelj pri izradi diplomskog rada:
 1. Tea Mišić. “Određivanje polikloriranih bifenila u zraku plinskom kromatografijom”, Prirodoslovno-matematički fakultetet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, 2001.
 2. Darija Kožul. “Analiza i raspodjela poliklorbifenila i organoklorovih pesticida u borovim iglicama”, Prirodoslovno-matematički fakultetet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, 2006.
 • Doktorand:
 1. Darija Klinčić; Doktorska disertacija „Onečišćenje zraka i bioindikatori izloženosti ljudi i morskih organizama postojanim organoklorovim spojevima”. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2012.; Mentor: dr. sc. Snježana Herceg Romanić
 • Poslijedoktorandi:
 1. dr. sc. Darija Klinčić, pod mentorstvom dr. sc. Snježane Herceg Romanić u Jedinici za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb; 2012.-2016.
 2. dr. sc. Gordana Vuković, znanstveni saradnik Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, poslijedoktorsko usavršavanje pod mentorstvom dr. sc. Snježane Herceg Romanić u okviru aktivnosti na Projektu HrZZ-a „Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti (OPENTOX)“ u Jedinici za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb; 2017.-2018.

Popis publikacija