Snježana Herceg Romanić

Zavod za higijenu okoliša

doktor znanosti / znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 1970.

Obrazovanje

 • 1999.-2004.
  Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada doktor znanosti
 • 1995.-1999.
  Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada magistar znanosti
 • 1989.-1994.
  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer Biokemijsko inženjerstvo, Sveučilište u Zagrebu diplomirani inženjer

Radno iskustvo

 • 1995.-
  Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Istraživanje porijekla i raspodjele specifičnih organskih zagađivala poput postojanih organoklorovih spojeva u okolišu (zrak, bilje, životinjski kopneni i morski organizmi).
 • Istraživanje izloženosti ljudi postojanim organoklorovim spojevima (majčino mlijeko).

Znanstvenostručna usavršavanja

 • IUTOX Training Course on Basic Toxicology”, Budimpešta, Mađarska, 1997.
 • “Workshop on Validation” – University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology and SENARC, Lipica, Slovenija, 2006.
 • “TAIEX Expert Mission on authorisation of biocidal products” – European Commission’s DG Enlargement, Human exposure, Zagreb, Hrvatska, 2014

Nagrade i priznanja

 • Nominacijom Hrvatskog kemijskog društva dobitnica nagrade Američkog kemijskog društva da kao predstavnik Hrvatske sudjeluje “Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry & Applied Spectroscopy” (PITTCON), SAD-u, Chicago, Illinois, 2007.
 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu, 2015.

Istaknute publikacije

 1. G. Jovanović, S. Herceg Romanić, A. Stojić, D. Klinčić, M. Matek Sarić, J. Grzunov Letinić, A. Popović. Introducing of modeling techniques in the research of POPs in breast milk – A pilot study. Ecotoxicology and Environmental Safety 172 (2019) 341–347. (IF=3,947; Q1) INTERACTIVE CONTENT (made by A. Stojić, Institute of Physics of the University of Belgrade)
 2. S.Stanišić, M.Perišić, G.Jovanović, T.Milićević, S.Herceg Romanić, A.Jovanović, A.Šoštarić, V.Udovičić, A.Stojić. The PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbon behavior in indoor and outdoor environments, part I: Emission sources. Environmental Research 193 (2021) 110520 (Q1)
 3. A.Stojić, G.Jovanović, S.Stanišić, S.Herceg Romanić, A.Šoštarić, V.Udovičić, M.Perišić, T.Milićević. The PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbon behavior in indoor and outdoor environments, part II: Explainable prediction of benzo[a]pyrene levels. Chemosphere 289 (2022) 133154. (Q1)
 4. S Herceg Romanić, G. Jovanović, B. Mustać, J. Stojanović-Đinović, A. Stojić, T. Čadež, A. Popović.  Fatty acids, persistent organic pollutants, and trace elements in small pelagic fish from the eastern Mediterranean Sea. Marine Pollution Bulletin 170 (2021) 112654 (Q1)
 5. Book chapter: S.Stanišić, G.Jovanović, M.Perišić, S.Herceg Romanić, T.Milićević, A.Stojić. Explaining the Environmental Fate of PAHs in Indoor and Outdoor Environments by the Use of Artificial Intelligence. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Sources, Exposure and Health Effects Warren L. Gregoire (Editor) Nova Science Publishers, Inc., 2022. ISBN: 978-1-68507-626-9.
 6. Book chapter: A.Stojić, B.Mustać, G.Jovanović, J.Đinović Stojanović, M.Perišić, S.Stanišić, S.Herceg Romanić. Patterns of PCB-138 Bioaccumulation in Small Pelagic Fish from the Eastern Mediterranean Sea Using Explainable Machine Learning Prediction. Artificial Intelligence: Theory and Applications. Pap, Andre (Editor). Springer. (2021) 175-189. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72711-6

OSTALE PUBLIKACIJE

Članstva u stručnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo

Ostalo

Popis sudjelovanja i voditeljstva nad projektima u posljednjih pet godina

Mentorstvo

 • Neposredni voditelj pri izradi diplomskog rada:
 1. Tea Mišić. “Određivanje polikloriranih bifenila u zraku plinskom kromatografijom”, Prirodoslovno-matematički fakultetet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, 2001.
 2. Darija Kožul. “Analiza i raspodjela poliklorbifenila i organoklorovih pesticida u borovim iglicama”, Prirodoslovno-matematički fakultetet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, 2006.
 3. Mirna Štrbac. “Organoklorovi spojevi u ribi iz Jadranskog mora”, Sveučilište u Rijeci (Odjel za biotehnologiju), Rijeka, 2020.
 • Doktorand:
 1. Darija Klinčić; Doktorska disertacija „Onečišćenje zraka i bioindikatori izloženosti ljudi i morskih organizama postojanim organoklorovim spojevima”. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2012.; Mentor: dr. sc. Snježana Herceg Romanić
 • Poslijedoktorandi:
 1. dr. sc. Darija Klinčić, pod mentorstvom dr. sc. Snježane Herceg Romanić u Jedinici za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb; 2012.-2016.
 2. dr. sc. Gordana Vuković, znanstveni saradnik Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, poslijedoktorsko usavršavanje pod mentorstvom dr. sc. Snježane Herceg Romanić u okviru aktivnosti na Projektu HrZZ-a „Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti (OPENTOX)“ u Jedinici za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb; 2017.-2018.
 3. dr. sc. Tijana Milićević znanstveni saradnik Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, u okviru aktivnosti na Projektu „Analiza organskih zagađivala u biološkim sustavima i okolišu“ u Jedinici za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb; 2021.-2022.

Popis publikacija