Herceg Romanić Snježana

Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju

doktor znanosti / znanstveni savjetnik / Predstojnik Jedinice

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 1970.

Obrazovanje

 • 1999.-2004.
  Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada doktor znanosti
 • 1995.-1999.
  Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada magistar znanosti
 • 1989.-1994.
  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer Biokemijsko inženjerstvo, Sveučilište u Zagrebu diplomirani inženjer

Radno iskustvo

 • 1995.-
  Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • “Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti” (OPENTOX), Hrvatska zaklada za znanost, 2014.–2018. – suradnik
 • “Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera”, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, 2011.-2013. – voditelj

Mentorstvo:
Voditeljica dva diplomska rada i jedne doktorske disertacije

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Istraživanje porijekla i raspodjele specifičnih organskih zagađivala poput postojanih organoklorovih spojeva u okolišu (zrak, bilje, životinjski kopneni i morski organizmi).
Istraživanje izloženosti ljudi postojanim organoklorovim spojevima (majčino mlijeko).

Znanstveno-stručna usavršavanja

 • IUTOX Training Course on Basic Toxicology”, Budimpešta, Mađarska, 1997.
 • “Workshop on Validation” – University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology and SENARC, Lipica, Slovenija, 2006.

Nagrade i priznanja

 • Nominacijom Hrvatskog kemijskog društva dobitnica nagrade Američkog kemijskog društva da kao predstavnik Hrvatske sudjeluje “Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry & Applied Spectroscopy” (PITTCON), SAD-u, Chicago, Illinois, 2007.
 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu, 2015.

Istaknute publikacije

Članstva u stručnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo