Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju

Djelatnost

STRUČNE AKTIVNOSTI

Analize pesticida i drugih organskih spojeva u uzorcima okoliša, biološkim uzorcima, otpadnim materijalima i drugim matricama. Određivanje izloženosti ljudi pesticidima i srodnim spojevima.

Specifične kemijske analize:

  • organoklorovi pesticidi i poliklorbifenili u zraku, lebdećim česticama, površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama, tlima/sedimentima, vegetaciji (lišće i iglice crnogoričnog drveća), masnom tkivu, mlijeku i krvi;
  • triazinski pesticidi i produkti njihove razgradnje u površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama, tlu i sedimentima;
  • organofosforni pesticidi, urea-herbicidi, klorfenoli i drugi pesticidni spojevi u površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama;
  • poliklorbifenili u naftnim derivatima, otpadnim uljima i sličnim otpadnim materijalima;
  • izvorni spojevi i karakteristični metaboliti u mlijeku, krvi i urinu ljudi kao pokazatelji izloženosti ljudi organoklorovim pesticidima i poliklorbifenilima, organofosfornim i triazinskim; pesticidima, klorfenolima i spojevima koji se metaboliziraju u klorfenole.

Specifične enzimske analize:

  • aktivnost acetilkolinesteraze i butirilkolinesteraze u krvi ljudi, u tkivima i krvi životinja;
  • određivanje varijanti butirilkolinesteraze (fenotipiranje pseudokolinesteraze) u serumu ljudi; određivanje specifičnih inhibitornih brojeva (dibukainski broj (DN), fluoridni broj (FN) i Ro broj (RN));
  • prisutnost inhibitora kolinesteraza u vodi.

Projekti

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U TIJEKU:

Hrvatska zaklada za znanost

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Međunarodni projekti

Institucijsko financiranje

Oprema

Djelatnici