Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju

Djelatnost

STRUČNE AKTIVNOSTI

Analize pesticida i drugih organskih spojeva u uzorcima okoliša, biološkim uzorcima, otpadnim materijalima i drugim matricama. Određivanje izloženosti ljudi pesticidima i srodnim spojevima.

Specifične kemijske analize:

  • organoklorovi pesticidi i poliklorbifenili u zraku, lebdećim česticama, površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama, tlima/sedimentima, vegetaciji (lišće i iglice crnogoričnog drveća), masnom tkivu, mlijeku i krvi;
  • triazinski pesticidi i produkti njihove razgradnje u površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama, tlu i sedimentima;
  • organofosforni pesticidi, urea-herbicidi, klorfenoli i drugi pesticidni spojevi u površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama;
  • poliklorbifenili u naftnim derivatima, otpadnim uljima i sličnim otpadnim materijalima;
  • izvorni spojevi i karakteristični metaboliti u mlijeku, krvi i urinu ljudi kao pokazatelji izloženosti ljudi organoklorovim pesticidima i poliklorbifenilima, organofosfornim i triazinskim; pesticidima, klorfenolima i spojevima koji se metaboliziraju u klorfenole.

Specifične enzimske analize:

  • aktivnost acetilkolinesteraze i butirilkolinesteraze u krvi ljudi, u tkivima i krvi životinja;
  • određivanje varijanti butirilkolinesteraze (fenotipiranje pseudokolinesteraze) u serumu ljudi; određivanje specifičnih inhibitornih brojeva (dibukainski broj (DN), fluoridni broj (FN) i Ro broj (RN));
  • prisutnost inhibitora kolinesteraza u vodi.

Projekti

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U TIJEKU:

Hrvatska zaklada za znanost

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Međunarodni projekti

  • MONET projekt (MOnitoring NEtwork for determination of POPs in ambient air using the polyurethane foam passive sampler), pod pokroviteljstvom regionalnog centra RECETOX (Research Centre for Environmental Chemistry and Toxicology, Masaryk University, Brno, Czech Republic), voditelji projekta: Petra Pribylova (u Češkoj) i dr. sc. Snježana Herceg Romanić (u Hrvatskoj).

Oprema

Djelatnici