Darija Klinčić

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / viša znanstvena suradnica

Obrazovanje

 • 2012. Diploma doktora prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2006. Diploma inženjera kemije
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2006. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnica)
 • 2022. – 2023. Polibromirani difenil-eteri u prašini javnih prostora – predstavljaju li rizik za ljudsko zdravlje?, Zaklada HAZU (suradnica)
 • 2020. – 2021. Razvoj analitičkih metoda u svrhu dobivanja prvih podataka o izloženosti ljudi u Hrvatskoj bromiranim spojevima, Zaklada HAZU (suradnica)
 • 2019. – 2022. Postojani organoklorovi spojevi u majčinom mlijeku i njihov mogući učinak na razinu primarnih oštećenja DNA u ljudskim stanicama, hrvatsko-srpski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 2018. – 2023. Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a – DeValApp, HrZZ (voditeljica)
 • 2018. – 2021. Postojana organska zagađivala – procjena utjecaja na okoliš i stabilnost genetičkog materijala čovjeka, IMI (suradnica)
 • 2014. – 2018. Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti – OPENTOX, HrZZ (suradnica)
 • 2011. – 2013. Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (suradnica)
 • 2007. – 2014. Organska onečišćenja u okolišu – raspodjela, interakcije, izloženost ljudi, MZOŠ RH (suradnica)

Popularizacijski projekti

 • 2022. – 2024. „MeeTox: Meet the toxicity – live safely“, EU Erasmus+ KA2 (suradnica)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Analitička kemija,
 • razvoj analitičkih metoda,
 • postojana organska zagađivala,
 • okolišni uzorci, biološki uzorci,
 • procjena rizika za ljudsko zdravlje

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2022. Uvod u LC-MS, Labtim, Zagreb
 • 2021. Međunarodna ljetna škola „17th RECETOX Summer School 2021“, RECETOX, Masaryk University, online
 • 2020. Kako kvalitetno organizirati i upravljati istraživačkim podacima, SRCE, Zagreb
 • 2019. Automatizirana priprema uzoraka, Labtim, Zagreb
 • 2016. XVI. International Chromatography School, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
 • 2011. Statistica basic, Zagreb
 • 2008. Profesionalno usavršavanje „Training course on chlorinated organic pollutants in environmental samples“, IAEA, Marine Environment Laboratories, Monaco
 • 2007. Međunarodna ljetna škola „3rd Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, RECETOX“, Masaryk University, Brno, Češka

Nagrade i priznanja

 • 2021. Godišnja nagrada za najmanje tri izvorna znanstvena rada na kojima je djelatnik Instituta prvi autor, a koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science, IMI, Zagreb
 • 2016. ACS Pittcon Travel Grant, Pittcon International Delegation, Američko kemijsko društvo, Atlanta, Georgia, SAD
 • 2015. Godišnja nagrada za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu koji je najbolje svrstan u znanstvena područja iz baze Web of Science, IMI, Zagreb
 • 2008. Stipendija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) za stručno usavršavanje u Marine Environment Laboratories, Monaco

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko toksikološko društvo

Popis objavljenih publikacija