Darija Klinčić

Zavod za higijenu okoliša

doktor znanosti / viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 4. studeni 1982.

Obrazovanje

 • 2012. Doktor prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, grana analitička kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • 2006. Dipl. ing. kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Radno iskustvo

 • Od 2016. Znanstveni suradnik, Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2012.-2016. Znanstveni novak, viši asistent, Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2006.-2012. Znanstveni novak, asistent, Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Razvoj i poboljšanje analitičkih postupaka za određivanje specifičnih kongenera poliklorbifenila i organoklorovih pesticida i produkata njihove razgradnje u složenim matricama bioloških uzoraka i uzoraka okoliša.
 • Istraživanje raspodjele postojanih organskih zagađivala (POPs) u raznim uzorcima iz okoliša: zraku, borovim iglicama kao bioindikatorima onečišćenja zraka, morskim organizmima iz Jadranskog mora (dagnje, ribe, dupini, morske kornjače, tune), divljim kopnenim životinjama (jeleni, medvjedi, vukovi). Usporedba sa važećom zakonskom regulativom i procjena rizika za zdravlje ljudi.
 • istraživanje raspodjele POPs-ova u majčinom mlijeku i procjena rizika za zdravlje dojenčadi

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2011. tečaj „Statistica basic“, Zagreb, Hrvatska
 • 2008. stručno usavršavanje „Training course on chlorinated organic pollutants in environmental samples, IAEA”, Marine Environment Laboratories, Monaco
 • 2007. međunarodna ljetna škola „Advances and Trends in Environmental Chemistry and Ecotoxicology of Persistent Toxic Substances“, Brno, Češka

Nagrade i priznanja

 • 2015. Dobitnica stipendije Američkog kemijskog društva za sudjelovanje na “2016 Pittsburg Conference on Analytical Chemistry & Applied Spectroscopy” (Pittcon), Atlanta, SAD
 • 2015. Dobitnica godišnje nagrade Instituta za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu koji je najbolje svrstan u odgovarajućem znanstvenom području

Istaknute publikacije

 1. Z. Kljaković-Gašpić, S. Herceg Romanić, D. Kožul, J. Veža: Biomonitoring of organochlorine compounds and trace metals along the Eastern Adriatic coast (Croatia) using Mytilus galloprovincialis, Marine Pollution Bulletin 60 (2010) 1879-1889.
 2. D. Klinčić, S. Herceg Romanić, M. Matek Sarić, J. Grzunov, B. Dukić: Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in human milk samples from two regions in Croatia, Environmental toxicology and pharmacology 37 (2014) 543-552.
 3. S. Herceg Romanić, Z. Kljaković-Gašpić, D. Klinčić, I. Ujević: Distribution of persistent organic pollutants (POPs) in cultured mussels from the Croatian coast of the Adriatic Sea, Chemosphere 114 (2014) 69-75.

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko toksikološko društvo

Popis publikacija