Analiza organskih zagađivala u biološkim sustavima i okolišu

Bez obzira što su poliaromatski ugljikovodici (PAU) i postojana organska zagađivala (engl. Persistent Organic Pollutants; POPs)   intenzivno istraživani tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, oni su i dalje s jednakim intenzitetom prisutni u znanstvenim istraživanjima širom svijeta s ciljem određivanja njihove raspodjele u okolišu i procjene utjecaja na ljudsko zdravlje. PAU su složena skupina onečišćujućih tvari koje nastaju nepotpunim izgaranjem organskog materijala. Mnoge zemlje širom svijeta, uključujući Hrvatsku, prate kvalitetu vanjskog zraka putem svojih mreža za praćenje, te se podaci o PAU u zraku koriste za mjere smanjenja emisija. POPs su spojevi čija su zajednička svojstva postojanost, bioakumulacija, otrovnost, i prijenos zračnim masama na velike udaljenosti. S ciljem prestanka ili smanjenja ispuštanja POPs-ova u okoliš, uvedena je Stockholmska konvencija o postojanim organskim zagađivalima. Konvencija je stupila na snagu 2004. god., a 2006. godine Sabor RH proglasio je Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN – MU 11/2006). Između ostalog, Konvencijom je propisano pratiti postojeće razine u biotičkom i abiotičkom okolišu.

Na ovom projektu započeta je suradnja sa JU AQUATIKA, koja se nadovezuje na višegodišnju suradnju grupe istraživača iz Hrvatske (Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru i IMI, Zagreb) i iz Srbije (Institut za fiziku, Hemijski fakultet i Institut za nuklearne znanosti Vinča Univerziteta u Beogradu).

Suradnici:

IMI

  • Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju

Gordana Mendaš, Sanja Fingler, Sanja Stipičević, Darija Klinčić, Marija Dvorščak, Nikolina Medved

  • Jedinica za higijenu okoline, IMI

Gordana Pehnec, Ivana Jakovljević, Iva Šimić


Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru

Marijana Matek Sarić


AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Goran Jakšić


Institut za Fiziku Univerziteta u Beogradu

Gordana Jovanović, Tijana Milićević


Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Popović


Institut za nuklearne znanosti Vinča Univerziteta u Beogradu

Dalibor Stanković


Trajanje projekta: lipanj 2021.- lipanj 2024.

Vrijednost projekta: 200.000,00 kn

Izvor financiranja: programsko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti