Gordana Pehnec

Zavod za higijenu okoliša

doktor znanosti; dipl.ing.kem / viši znanstveni suradnik / Predstojnik Zavoda

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 15. listopada 1972.

Obrazovanje

  • 1991.-1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, smjer dipl. ing. kemije
  • 1997.-2001. Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Kemija/smjer Analitička kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 20. lipnja 2001. – Mr. sc. prirodnih znanosti – polje kemija (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • 21. prosinca 2007. – Dr. sc. prirodnih znanosti – polje kemija (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Radno iskustvo

  • 01.09.1997. – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Istraživanje onečišćenja zraka

Znanstvenostručna usavršavanja

  • naslovni docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Članstva u stručnim društvima / udrugama

  • Član Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka, od 2011.g. predsjednica Udruženja
  • Član Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja

Popis objavljenih publikacija