Ivana Jakovljević

Zavod za higijenu okoliša

dr. sc. / znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Gospić, 8. travnja 1985.

Obrazovanje

  • 2010. do danas Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Poslijediplomski doktorski studij; Inženjerska kemija
  • 2004. – 2009. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Zvanje: dipl. kem. inž.

Radno iskustvo

  • Prosinac 2009. do danas Znanstveni novak, asistent na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Monitoring policikličkih aromatskih ugljikovodika u okolišu, razvoj novih analitičkih metoda

Znanstvenostručna usavršavanja

  • Siječanj 2014. Zagreb, Hrvatska “Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025” u organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva
  • Listopad 2013. Zagreb, Hrvatska Tečaj “Fundamentals of Designing and Communicating Scientific Research” u organizaciji Udruge za promicanje multimedijske nastave (UMNA) i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rad
  • Svibanj 2013. Zagreb, Hrvatska “Validacija analitičkih metoda” u organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva

Članstva u stručnim društvima / udrugama

  • Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
  • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Popis objavljenih publikacija