Iva Smoljo

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / viša asistentica

Obrazovanje

 • 2024. Doktorica znanosti – kemija/analitička kemija
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 • 2015. Diploma sveučilišnog magistra inženjera kemijskog inženjerstva
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 • 2013. Diploma sveučilišnog prvostupnika inženjera ekoinženjerstva
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2015. – danas. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnica)
2022. – 2026. Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement – EDIAQI, Obzor Europa (suradnica)
2021. – 2024. Analiza organskih zagađivala u biološkim sustavima i okolišu, IMI (suradnica)
2020. – 2023. Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži – JamINNO+, EFRR (suradnica)
2018. – 2023. Biokemijski odgovori površinskog sloja oligotrofnog područja Jadranskog mora na atmosfersko taloženje – BiREADI, HrZZ (suradnica)
2017. – 2023. Organski sastav PM1 frakcije lebdećih čestica, IMI (suradnica)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Razvoj i validacija analitičkih metoda,
 • organske onečišćujuće tvari,
 • atmosfersko taloženje,
 • kvaliteta zraka,
 • plinska kromatografija,
 • spektrometrija masa.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2024. XI. stručni seminar „Određivanje onečišćenja u zraku, vodi i tlu specifičnim analitičkim tehnikama – upoznavanje s europskim standardima“, HUZZ, Grčka
 • 2023. Program osposobljavanja „Rukovatelj i punitelj posuda s komprimiranim plinovima“, ZIRS Učilište, Zagreb
 • 2022. Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost, HMD, Zagreb
  Osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanja, HMD, online
  Validacija i verifikacija analitičkih metoda, HMD, online
  Mjerna nesigurnost za praktičare, HMD, online
  Upravljanje karijerom (mladih) znanstvenika, AZVO, online
 • 2021. How to write a project proposal, NILU, online
 • 2020. Mikroplastika – stvarnost ili znanstvena fantastika?, FKIT i AlphaChrom, Zagreb
 • 2019. Razumijevanje i primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, IMI, Zagreb
 • 2018. X. stručni seminar „Određivanje onečišćenja u zraku, vodi i tlu specifičnim analitičkim tehnikama – upoznavanje s europskim standardima“, HUZZ, Varšava i Krakov, Poljska

Nagrade i priznanja

 • 2019. 1. nagrada za najbolji poster, 18th World Clean Air Congress, Istanbul, Turska
 • 2014. Dekanova nagrada, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Popis objavljenih publikacija