Određivanje sastava tijela i kroničnog stresa metodom bioimpedancije

Institucijsko financiranje suradnika Jedinice za medicinu rada i okoliša i Jedinice za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam za razdoblje 2018. god. Dio troškova snosit će suradnici PBF-a iz vlastitih sredstava.

Voditelj projekta: Selma Cvijetić Avdagić

Suradnici na projektu:

dr. sc. Željka Babić, dr. sc. Adrijana Bjelajac, dr. Zrinka Franić, dr. sc. Jasna Jurasović, dr. sc. Jelena Macan, dr. sc. Tatjana Orct

Tehnički suradnici: Franka Šakić, Rajka Luzar

Vanjski suradnici: prof. dr. sc. lrena Colić Barić (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu); prof. dr. sc. Jasminka llich Ernst, profesor emeritus (Florida State University, Talahasee, SAD); doc. dr. sc. lrena Keser (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Tema projekta

Poremećaji u sastavu tijela koje dovode do povećanja masnog tkiva ili gubitka mišićnog i koštanog tkiva, nepovoljno utječu na zdravlje. Istodobna pojava pretilosti u osoba s niskom koštanom ili mišićnom masom definira se kao „osteosarkopenična pretilost” (OSO, osteosarcopenic obesity) i znači nepravilnu raspodjelu masnog tkiva u smislu infiltracije koštanog i mišićnog tkiva s masnim tkivom, što u konačnici povećava rizik za padove i prijelome. U istraživanju će se odrediti sastav tijela i pretilost u osoba različite životne dobi te indirektno procijeniti postojanje sarkopenije, osteopenije, OSO sindroma i odrediti tzv. stres-hormonski indeks pomoću dva nova uređaja (BIA-ACC i PPG-Stress Flow; Biotekna) koji rade na principu bioelektrične impedancije. Najnovija BIA (Bioelectrical impedance analysis) tehnologija se zasniva na dvofrekvencijskoj bioimpedanciji, čiji su parametri mjerenja uklopljeni u inovativne algoritme koji osim OSO sindroma omogućuju procjenu rada autonomnog živčanog sustava. U svrhu validacije BIA-ACC uređaja, odredit će se u dijela ispitanika kortizol u slini i sastav tijela metodom dvoenergetske apsorpciometrije x-zraka. Ispitanici će biti osobe obaju spolova, različite životne dobi, različitog sastava tijela, bez obzira na zdravstveni status, koji će se regrutirati na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF) Sveučilišta u Zagrebu, u poliklinici Aviva u Zagrebu i u Centru za osteoporozu KBC Rebro. Također će biti pozvani djelatnici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Planira se oko 500 ispitanika.

Trajanje projekta

jedna godina

Vrijednost projekta

25.000,00 kuna

Prijedlog istraživanja je odobren od strane Etičkog povjerenstva Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 23. listopada 2018.g. (Ur.broj: 100-21/18-10).